>
Fa   |   Ar   |   En
   نمونه هایی از تصویرپردازی هنری در شعر شاعران مشهور اندلس  
   
نویسنده نویدی عبدالوحید ,عمرانی پور مجتبی
منبع ادب عربي - 1394 - دوره : 7 - شماره : 1 - صفحه:325 -346
چکیده    در نقد ادبی امروز دو اصطلاح تصویر و تصویرپردازی، حضور چشمگیری دارد. رکن اصلی زیبایی یک اثر ادبی، تصویر است و هر اندازه تصاویر پویاتر باشد، متن ادبی ارزشمندتر می شود. شعر شعرای اندلس از نظر مقام ادبی، از جایگاه والایی برخوردار و سرشار از تصاویر ادبی زنده و متحرک است. آنان با استفاده از صور خیال، آنچنان تصاویر زنده و پویایی خلق کرده اند که خوانندگان را شیفته خود می گرداند. با بررسی اشعار شعرای اندلس به روش توصیفی- تحلیلی، مشخص شد که تصاویر تشبیهی، استعاری و مجازی با مشارکت دادن حواس مخاطب، زمینه انتقال عواطف و احساسات این شعرا را فراهم آورده است. استفاده فراوان از رنگ ها و صداها و بهره گیری از طبیعت زنده و جاندار در تصاویر واقعی و مجازی از مهم ترین روش ها و ابزارهایی است که شعرای اندلس برای خلق و تولید تصاویر متحرک، جذاب و پویا از آنها سود جسته اند.
کلیدواژه شعر ,شاعران اندلس ,تصویرپردازی ,اثر ادبی
آدرس دانشگاه تهران, دانشجوی دوره دکتری در رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, استادیار دانشگاه تهران (پردیس فارابی), ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved