>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی منصرف و غیر منصرف از دیدگاه شریف جرجانی و رضی استر‏آبادی  
   
نویسنده کاشفی امیر محمود ,رضایی هفتادر غلامعباس ,کریمی شرافت
منبع ادب عربي - 1394 - دوره : 7 - شماره : 1 - صفحه:197 -224
چکیده    شرح میر سید شریف جرجانی بر کافیه ابن حاجب معتبر‏ترین شرح فارسی این کتاب است. جرجانی با اسلوبی فصیح و روان و زبانی استوار و منطقی، اصول علم نحو را بیان کرده است. بحث منصرف و غیر منصرف از مباحث مفصل و پیچیده نحو است و جرجانی ابعاد مختلف این بحث را توضیح داده و آرا نحویان را آورده است. او در سبک و محتوا از رضی استرآبادی بسیار تاثیر پذیرفته است، و از آنجا که از ذهن منطقی و داشته های علمی کافی در علوم عربی بهره مند بوده و استقلال رای داشته و در استفاده از استدلال‏های تمثیلی توانا بوده است، این تاثیر پذیری جنبه ایجابی داشته و بر ارزش علمی و فنی شرح او افزوده است. در این مقاله ضمن بیان آرا جرجانی در بحث منصرف و غیر منصرف، به مقایسه آن با نظرات رضی پرداخته و تصویر روشنی از دیدگاه های هر دو شارح ارایه شده است تا با بررسی تطبیقی این دو شرح فارسی و عربی، علاقه مندان فارسی زبان، با آرا این دو عالم ایرانی در این مبحث و ابعاد مختلف آن آشنا شوند. همچنین جهت قابل فهم کردن مطالب برای عموم مخاطبان متن عربی شرح رضی ترجمه و متن فارسی شرح جرجانی در اغلب موارد نقل به معنا شده است.
کلیدواژه شریف جرجانی ,رضی استر‏آبادی ,منصرف و غیر منصرف
آدرس دانشگاه تهران, استادیار دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, دانشیار دانشگاه تهران, ایران, کردستان, استادیار دانشگاه کردستان, ایران
پست الکترونیکی sh.karimi@uok.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved