>
Fa   |   Ar   |   En
   شعر بهتر است یا نثر (مقابله آرا و دیدگاه ها در ادب فارسی و عربی)  
   
نویسنده شمس آبادی حسین
منبع ادب عربي - 1394 - دوره : 7 - شماره : 1 - صفحه:155 -176
چکیده    مساله برتری شعر یا نثر و سخن درباره هریک، مساله تازه ای نیست، بلکه همزمان با پیدایش دانش-های زبانی، یعنی: نحو، بیان و بلاغت مطرح گردید و به عنوان مشکلی حل نشدنی تاکنون باقی مانده است. بطور کلی ادبا و اندیشمندانی که به این موضوع پرداخته اند به دو دسته تقسیم می شوند: گروهی طرفدار نظم یا شعرند و گروه دیگر طرفدار نثر. در این میان گروه سومی نیز وجود دارد که دیدگاه منصفانه ای داشته و تاکید دارند که این برتری از پایه و اساس لزومی ندارد و روا نیست چنین کاری انجام پذیرد.به هر روی هرگز نمی توان حکم به برتری قطعی یکی بر دیگری یا ناتوانی یکی از آن دو در مقایسه با دیگری داد؛ زیرا بن مایه نظم و نثر یکی است، اما می توان گفت که شعر، هنر انتقال احساس از طریق کلام موزون است همانگونه که نثر، هنر انتقال اندیشه از طریق کلام منثور است.
کلیدواژه شعر ,نظم ,نثر فنی ,برتری ,پیروان ,نقد ,دیدگاه ها
آدرس دانشگاه حکیم سبزواری, دانشیار در رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری, ایران
پست الکترونیکی drshamsabadi@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved