>
Fa   |   Ar   |   En
   بازتاب مصادیق فقر فرهنگی و سلطه سنت در پهنه داستان‌های کوتاه صادق هدایت و زکریا تامر (با محوریت زن در اجتماع)  
   
نویسنده عبدی صلاح الدین ,مرادی مریم
منبع ادب عربي - 1391 - دوره : 4 - شماره : 4 - صفحه:71 -90
چکیده    هدایت و تامر در داستان های خود به جنبه های گوناگونی از معضلات اجتماع عصر خود توجه نشان داده‌اند و بر مسایلی همچون فضای خانوادگی غیر منطقی و خشن مرد سالار، ضعف مناسبات انسانی، پیامد های تجدد و وجود فضای نا امن اجتماعی- اقتصادی برای زنان، در قالب داستان کوتاه و در جهت انتقاد از قوانین اجتماعی تاکید نموده اند. خاستگاه فکری این دو، متاثر از افکار و فضای کافکایی است و در عین حال که تفاوت هایی در سبک ورود به داستان و چگونگی بیان دغدغه های اجتماعی، میان شان وجود دارد، دارای مشابهت هایی نیز در زمینه مفاهیم و موضوعات مورد نظر هستند؛ زیرا هر دو دغدغه اصلاح نظامی بیمار را در سر می پرورانند که بر رنج مردمان می افزاید. بر همین اساس، تفاوت در نگرش دو نویسنده نسبت به زن، مانع نمی شود تا نگرشی مشابه نسبت به بحرانی که زنِ جامعه روایی شان را گرفتار نموده است، بروز ندهند.این پژوهش با استفاده از مکتب تطبیقی آمریکایی و به روش تحلیل محتوا به بررسی آثار شان پرداخته است
کلیدواژه رنج اجتماعی ,فقر فرهنگی ,سنت ,زن ,هدایت ,تامر
آدرس دانشگاه بوعلی سینا, استادیار دانشگاه بوعلی سینا, ایران, کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved