>
Fa   |   Ar   |   En
   مرگ زندگی بخش در شعر بدر شاکر السیاب و نیمایوشیج  
   
نویسنده رجبی فرهاد
منبع ادب عربي - 1390 - دوره : 3 - شماره : 2 - صفحه:185 -206
چکیده    دیدگاه های مختلفی همواره درباره مرگ، در جامعه انسانی ارایه شده است. برخی از آن متنفر بوده و برخی نیز به گونه ای آن را پذیرفته اند. اما آنچه قابل توجه است ارتباط این دیدگاه ها با مقوله زندگی است.انسان اغلب از مرگ می گریزد و گاهی نیز به آن متمایل می شود. یکی از انگیزه های اصلی پذیرش مرگ، تداوم بخشیدن به زندگی است. اتخاذ چنین اصلی که ارتباطی عمیق با مسایل اجتماعی دارد در شعر معاصر عربی و فارسی، پژواک گسترده ای از خود بر جای نهاده است.شعر «بدرشاکر السیاب» و «نیما یوشیج» از جمله دستاوردهای ادبی روزگار ماست که تبلور این معانی به شکل قابل ملاحظه ای در آن به چشم می خورد. آنها زندگی توام با ذّلت را مطلقاً نمی پذیرند و مرگی را که باعث تداوم زندگی شود می-ستایند و تصویر جدیدی از مرگ ارایه می دهند که در این جستار با عنوان «زندگی-بخشی مرگ» به آن پرداخته می شود..
کلیدواژه بدر شاکر السیاب ,نیما یوشیج ,شعر معاصر ,مرگ ,زندگی ,اجتماع
آدرس دانشگاه گیلان, استادیار دانشگاه گیلان, ایران
پست الکترونیکی farhadrajabi133@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved