>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی عناصر تشکیل‌دهنده داستان عیناک قدری غاده السمّان (بر اساس نظریه گفتمان روایی ژرار ژنت)  
   
نویسنده سلیمی علی ,خسروی سمیره
منبع ادب عربي - 1397 - دوره : 10 - شماره : 1 - صفحه:1 -18
چکیده    تحلیل گفتمان روایی با یک رویکرد کل‌گرایانه یکی از شاخه‌های تحلیل گفتمان است. این مقاله سعی دارد محتوای داستان عیناک قدری غاده السمان را در قالب یک پژوهش ساختار محور و با تاکید بر مهمترین مباحث گفتمان روایی مورد اشاره ژرار ژنت نظریه‌پرداز ساختارگرای فرانسوی مورد بررسی و مطالعه قرار دهد. هدف اصلی در این جستار، بررسی سه عنصر زمان، وجه و لحن به عنوان تکنیک‌های روایتی و کارکرد آنها در به تصویر کشیدن سختی‌ها و مشکلات دنیای زنان در قالب یک داستان فمینیستی است تا علاوه بر کشف تکنیک‌های روایی آن، خواننده را با تفکر نویسنده در باب زنان و موضع‌گیری آنان در برابر محدودیت‌های زندگی شخصی و اجتماعی آشنا سازد. روش کار در این پژوهش، توصیفی تحلیلی بوده و با تمرکز به کتاب ژنت سعی شده است تا به این پرسش پاسخ دهد که گفتمان روایی تا چه میزان توانسته است در انعکاس درگیری‌های ذهنی نویسنده در باب مشکلات زنان موفق عمل کند؟ زمان‌پریشی، ایجاد پرش‌ها و وقفه‌های داستانی، کانونی‌سازی دوگانه، پررنگ یا کم‌رنگ‌ساختن نقش راوی در مواضع مختلف داستان، حرکت زمانی برای رسیدن به نوعی همزمانی بین داستان و فعل روایت از مهمترین تکینیک‌های روایی است که در این داستان مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
کلیدواژه گفتمان روایی، زنانه‌نویسی، غاده السمّان، عیناک قدری، ژرار ژنت
آدرس دانشگاه رازی, گروه زبان و ادبیات عرب, ایران, دانشگاه رازی, ایران
پست الکترونیکی khosravi.samireh@razi.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved