>
Fa   |   Ar   |   En
   جرم‌انگاری در حقوق فعالیت‌های اقتصادی  
   
نویسنده جعفری مجتبی
منبع مطالعات حقوقي معاصر - 1395 - دوره : 7 - شماره : 12 - صفحه:85 -104
چکیده    رونق اقتصادی و رفع موانع پیشرفت و اقتدار هر کشوری در گرو حمایت از فعالیت‌های اقتصادی صحیح و مولد است که بدون آن ممکن است سایر پیشرفت‌ها تحت‌الشعاع ضعف‌های اقتصادی قرار گرفته، جایگاه سیاسی و اجتماعی یک دولت در دنیای امروز متزلزل گردد. طبیعتاً یکی از عوامل بسیار مهم در پیشرفت اقتصادی جلب سرمایه‌های تجار و سرمایه‌گذاران برای حمایت از تولید و صنعت و اشتغال‌زایی است. درواقع، هرچه میزان سرمایه‌گذاری در کشور بیشتر باشد، به همان نسبت میزان تولید و اشتغال و پیشرفت صنعتی و علمی نیز بیشتر خواهد بود. با وجود این، افزایش سرمایه‌گذاری خود در گرو جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و حمایت بی‌دریغ از آنان در برابر آسیب‌های احتمالی است تا بدین‌سان انگیزه سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در میان تجار و فعالان اقتصادی داخل و خارج کشور افزایش یافته، امیدها برای رشد اقتصادی کشور فزونی یابد. بدیهی است، این امر مهم نیازمند اتخاذ سیاست‌های گوناگون در همه حوزه‌ها ازجمله در حوزه حقوقی و قضایی است. در قلمرو حقوقی و قضایی باید ترتیبی اندیشیده شود که حقوق سرمایه‌گذاران در برابر سایر رقبا و کسانی که در پی نقض قواعد حرفه‌ای هستند محفوظ مانده، همه افرادی که وارد فعالیت اقتصادی می‌شوند نسبت به تعقیب کیفری هنجارشکنان این حوزه اطمینان کافی داشته باشند. این مسئله از طریق جرم‌انگاری برخی رفتارها در عرصه فعالیت‌های اقتصادی قابل تحقق است که در این مقاله به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم. روش تحقیق در این مقاله، روش تحلیلی انتقادی است که بر اساس آن ضمن مطالعه مبانی جرم‌انگاری در حوزه فعالیت‌های اقتصادی، سعی شده است آیین رسیدگی و مجازات مرتکبان جرائم اقتصادی نیز تحلیل و بررسی شود.
کلیدواژه اخلاق، اقتصاد، جرم‌انگاری، خصوصی‌سازی، فساد
آدرس دانشگاه سمنان, ایران
پست الکترونیکی dr.mdjafari@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved