>
Fa   |   Ar   |   En
   حسن نیت تکلیفی در فقه امامیه  
   
نویسنده حاجی پور مرتضی
منبع مطالعات حقوقي معاصر - 1392 - دوره : 4 - شماره : 7 - صفحه:31 -68
چکیده    امروزه حسن نیت و قلمرو آن از مهم‌ترین موضوعات و مباحث در محافل حقوقی است. بعد تکلیفی این مفهوم دوبعدی عبارت است از درست رفتار کردن و توجه به حقوق و منافع دیگران. کلیت حسن نیت و ارتباط آن با مفاهیم اخلاقی از عواملی است که باعث شده است در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش آن بین نظام‌های حقوقی اختلاف باشد، اگرچه در مجموع، نظام‌های حقوقی گرایش به پذیرش حسن نیت دارند. این مفهوم با اینکه صراحتاً در فقه امامیه مورد توجه قرار نگرفته است ولی عناوین مختلف موجود در فقه مثل نجش، غش، تلقی رکبان، قاعده لاضرر و ... این نظر را تقویت می‌کند که حسن نیت و حمایت از آن در فقه امامیه مورد توجه قرار گرفته است.
کلیدواژه حسن نیت ,حسن نیت تکلیفی ,فقه امامیه
آدرس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved