>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش تهی‎دستان شهری تبریز در انقلاب مشروطیت  
   
نویسنده دین پرست ولی ,رزاقی نادر
منبع تحقيقات تاريخ اجتماعي - 1392 - دوره : 3 - شماره : 2 - صفحه:47 -64
چکیده    تهی‎دستان شهری تبریز شامل کارگران روزمزد، دست‎فروشان، حمالان، برخی از لوطیان و جهّال، بیکاران، گدایان و حاشیه‎نشینان شهری و... بودند که با آغاز انقلاب مشروطیت به حمایت از آن برخاستند.آنان هرچند شناخت درستی از مشروطیت نداشتند، به امید رهایی از بی‎عدالتی‎ها و در جهت دستیابی به رفاه در زندگی به صف مشروطه‎خواهان پیوستند. با شکل‎گیری دستجات مجاهدان، گروهی از تهی‎دستان به صف مجاهدان ملحق شدند. برخی از آنان در جنگ‎ها شرکت کردند و عده‎ای نیز در ساختن سنگر و شکافتن دیوارها و نگهبانی و... مشروطه‎خواهان را یاری می‎کردند. هرچند آنان در شرایط سخت معیشتی قرارگرفتند، دست از حمایت مشروطیت برنداشتند. اینکه توده‎های تهی‎دست تبریز چگونه به حمایت از مشروطیت برخاستند و چه تاثیری در پیروزی مشروطه‎خواهان داشتند، موضوع بحث این مقاله است. تلاش می‎شود پاسخ این فرضیه روشن گردد که هرگاه توده‎های فقیر تحت رهبری نخبگان جامعه قرارگیرد، می‎توان با کمک آنان چنان نیروی قوی‎ای بسیج کرد که قادر به مقاومت در برابر هر قدرت نظامی باشند؛ چنان‎که تهیدستان تبریز با تحمل گرسنگی در برابر نیروهای محمدعلی‎شاه به‎سختی مقاومت‎کردند.
کلیدواژه تهی ‎دستان ,تبریز ,مشروطیت ,مشروطه‎ خواهان ,فقرای شهری ,لوطیان و جهّال ,The Poor ,Tabriz ,Constitution ,Constitutionalists ,Opponents Of The Constitution
آدرس دانشگاه تبریز, استادیار گروه تاریخ, ایران, دانشگاه تبریز, کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی, ایران
پست الکترونیکی nader4884@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved