>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات تطبیقی هنر   
سال:1397 - دوره:8 - شماره:16


  tick  استفاده از تکنیک مهندسی کانسی در مطالعه تطبیقی تاثیرات احساسی طراحی​های برندهای برتر طلا و جواهر بر دانشجویان دختر ایرانی؛ (مطالعه موردی: طراحی‌های سال 2017 برندهای تیفانی‌اند‌کو و کارتیه) - صفحه:67-80

  tick  جهان به‌مثابه رویا، بحثی تطبیقی در اندیشه ابن عربی و فیلم اینسپشن - صفحه:95-104

  tick  دو نگرش به تاریخ هنر: مطالعه تطبیقی فلسفه تاریخ هنر قاضی احمد قمی و جورجو وازاری در «گلستان هنر» و «زندگی هنرمندان» - صفحه:33-47

  tick  مطالعه تطبیقی «تزئینات نقوش هندسیِ گره (گره چینی)» در معماری اسلامی و قاعده عرفانی «تجدد امثال» در اندیشه ابن عربی - صفحه:49-65

  tick  مطالعه تطبیقی ویژگی عدم قطعیت در آثار دو هنرمند معاصر (دیمین هرست و مایکل بورمانس) - صفحه:1-14

  tick  مطالعۀ تطبیقی مضامین پرکاربرد صورتگری در نسخ مصور ایلخانی و تیموری - صفحه:105-121

  tick  مقایسه تطبیقی ‌آیین سوگواری در سه نگاره از شاهنامه دموت با تک نگاره شاهنامه بایسنقری - صفحه:81-93

  tick  نقش موسیقی در دیپلماسی: مطالعه تطبیقی دیپلماسی موسیقی چین و ایالات متحده پس از یازدهم سپتامبر - صفحه:15-31
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved