>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی موانع توسعه حسابداری مدیریت در شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق‌بهادار تهران  
   
نویسنده بهرام فر نقی ,خواجوی شکرالله ,ناظمی امین
منبع توسعه و سرمايه - 1387 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:93 -116
چکیده    در این مقاله موانع و مشکلات حسابداری مدیریت در شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق‌بهادار تهران بررسی می‌شود. نمونه آماری شامل 52 شرکت از میان صنایع موجود در بورس است. روش انجام تحقیق استقرایی و براساس اطلاعات جمع‌آوری شده از طریق پرسش‌نامه و مصاحبه است. آزمون فرضیات به کمک روش آماری توزیع کای‌دو انجام شده است.نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که4 عامل زیر از موانع عمده در توسعه حسابداری مدیریت شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق‌بهادار تهران هستند. این عوامل عبارتند از: 1- فقدان دانش مدیران نسبت به مفاهیم و روش‌های حسابداری مدیریت، 2- عدم آموزش کافی و مناسب در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی به‌منظور آماده‌سازی مدیران آتی، 3- عدم تهیه اطلاعات به موقع توسط سیستم‌های حسابداری و 4- تغییرات پیاپی در سیاست‌های اقتصادی. از طرف دیگر، عدم وجود استانداردهای پذیرفته شده در حسابداری مدیریت از دیدگاه پاسخ‌دهندگان مانعی بر سر راه توسعه این رشته نیست.
کلیدواژه سیستم‌های حسابداری ,توسعه حسابداری مدیریت ,آموزش حسابداری مدیریت ,استانداردهای پذیرفته شده حسابداری مدیریت
آدرس
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved