>
Fa   |   Ar   |   En
   تخمین تابع تقاضای گاز طبیعی در بخش صنعت کشور  
   
نویسنده آذربایجانی کریم ,شریفی علیمراد ,شجاعی عبدالناصر
منبع توسعه و سرمايه - 1387 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:47 -70
چکیده    برنامه ریزی در جهت بهینه کردن مصرف گاز طبیعی در کشور نیازمند آینده نگری و پیش بینی بلند مدت تقاضای گاز طبیعی است. گاز طبیعی به عنوان یکی از حامل های انرژی در ایران، دارای جایگاه منحصر به فردی است. ایران با در اختیار داشتن دومین منابع غنی گاز طبیعی در جهان از یک طرف و ویژگی های مثبت زیست محیطی گاز طبیعی از طرف دیگر، گاز طبیعی را به عنوان انرژی برتر کشور مطرح کرده است. یکی از عمده ترین متقاضیان گاز طبیعی بخش صنعت است. بخش صنعت به عنوان مولدترین بخش اقتصادی یک کشور دارای جایگاه ویژه ای است وبی شک بدون توسعه بخش صنعت و پویا کردن آن، توسعه و رشد اقتصادی محقق نمی شود. بنابراین در این مطالعه سعی بر آن است که تقاضای گاز طبیعی در بخش صنعت مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، ضمن تحلیل نظری موضوع، عوامل موثر بر تقاضای گاز طبیعی در بخش صنعت مورد بررسی قرار می گیرد و سپس به تجزیه و تحلیل آثار بلند مدت و کوتاه مدت از طریق تحلیل های سری زمانی با استفاده از الگوی پویای خود توضیح دهنده با وقفه های توزیعی و الگوی تصحیح خطا پرداخته می شود. نتایج نشان می دهد قیمت واقعی گاز طبیعی و برق در بخش صنعت بر مصرف گاز طبیعی در این بخش تاثیر ندارد. همچنین با توجه به کشش متقاطع تقاضای گاز طبیعی نسبت به قیمت واقعی فرآورده های نفتی، این نتیجه حاصل می شود که گاز طبیعی و فرآورده های نفتی دو کالای مکمل هستند و از دیگر عوامل تاثیر گذار بر تقاضای گاز طبیعی در بخش صنعت، ارزش افزوده بخش صنعت می باشد.
کلیدواژه گاز طبیعی ,الگوی خود توضیح دهنده با وقفه های توزیعی( (Ardl ,مدل تصحیح خطا(Ecm) ,شدت انرژی
آدرس
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved