>
Fa   |   Ar   |   En
   به کارگیری الگوی ایجاد ارزش در صنعت لاستیک  
   
نویسنده خدامی پور احمد ,فرزانه کارگر اسماعیل
منبع توسعه و سرمايه - 1389 - دوره : 3 - شماره : 5 - صفحه:107 -131
چکیده    عامل کلیدی موفقیت سازمان در به منظور دستیابی به سود بالقوه‌اش، شناخت ارتباط بین بهای تمام شده و ارزش ایجاد شده برای مشتریان است. هدف این تحقیق تعیین چگونگی شناسایی روابط بین بهای تمام شده یک محصول و ارزش از دیدگاه مشتری از طریق طرح و به کارگیری الگوی ایجاد ارزش (vcm) است. این تحقیق از نوع مطالعه موردی، و از روش پیمایشی استفاده شده است. در این تحقیق بر مبنای الگوی ایجاد ارزش، هزینه های شرکت برحسب ارزش افزا، فاقد ارزش‌افزوده ولی مورد نیاز و ضایعات طبقه بندی شده است. هم‌چنین توازن بین میزان تمایل مشتری برای پرداخت در برابر دریافت مجموعه ویژگیهای ارزش محصول (ارزش) و بهای تمام شده ای که شرکت برای فراهم کردن این خواسته‌ها تحمل می کند، ارزیابی و بر اساس این موازنه، ضرایب ارزش هر یک از ویژگیها محاسبه شده است. نتایج این تحقیق به مدیران در تعیین فعالیتهایی که برای توسعه مزایای رقابتی بایستی در کانون توجه قرار گیرد. به علاوه این مقاله در حالی که بخشی از ادبیات در حال پیدایش مدیریت هزینه استراتژیک است، دانش کنونی ارتباط بین بهای تمام شده و ارزش را نیز توسعه می دهد.
کلیدواژه ایجاد ارزش ,مدیریت هزینه استراتژیک ,رضایت مشتری ,سود بالقوه
آدرس
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved