>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی و ارزیابی الگوهای قیمت گذاری سهام در بورس اوراق بهادار تهران  
   
نویسنده پورحیدری امید ,اکبری امین
منبع توسعه و سرمايه - 1389 - دوره : 3 - شماره : 5 - صفحه:61 -82
چکیده    در دنیای امروز با گسترش خصوصی سازی و روی آوردن به سمت خرید و فروش سهام نیاز به تحقیقات گسترده در حوزه مالی و حسابداری احساس می‌شود. یکی از این حوزه‌های مهم، مطالعات مربوط به قیمت گذاری سهام و تعیین متغیرهای تاثیرگذار در تعیین قیمت سهام است. این تحقیق با هدف آزمون الگوهای مختلف قیمت گذاری سهام مبتنی بر متغیرهای بنیادی در محیط اقتصادی ایران انجام شده است و سعی دارد از طریق آزمون چندین الگوی قیمت گذاری سهام، هم به شناسایی متغیرهای بنیادی و هم به معرفی الگویی به منظور قیمت گذاری سهام بپردازد که بیشترین نقش را در تبیین قیمت سهام شرکتهای ایرانی دارند. برای آزمون الگوهای قیمت گذاری سهام، رگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که الگوی نسبت قیمت به ارزش دفتری (p/b) دارای بیشترین ضریب تعیین تعدیل شده است و به عنوان بهترین الگوی قیمت گذاری سهام در بین الگوهای مورد آزمون تعیین شده است.
کلیدواژه متغیرهای بنیادی ,قیمت سهام ,الگوهای قیمت گذاری سهام ,بورس اوراق بهادار تهران.
آدرس
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved