>
Fa   |   Ar   |   En
   فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی   
سال:1392 - دوره:3 - شماره:3


  tick  اعتباریابی پرسش نامه نگرش به اینترنت در نمونه‌ای منتخب از دانشجویان - صفحه:21-39

  tick  بررسی جایگاه شهروند الکترونیک در کتاب کار و فن‌آوری پایه ششم ابتدایی - صفحه:71-88

  tick  بررسی موانع بهره گیری از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند تدریس و یادگیری از دیدگاه دبیران ناحیه دو استان قم - صفحه:57-70

  tick  تاثیر آموزش‌های شهروندی بر افزایش آگاهی شهروندی کودکان هشت‌ساله شهر اصفهان (با تاکید بر نرم‌افزارهای چند‌رسانه‌ای) - صفحه:129-150

  tick  رابطه میزان استفاده از بازی‎های رایانه‎ای با سلامت روانی و عملکرد ‎تحصیلی دانش‎آموزان - صفحه:5-20

  tick  شناسایی عوامل تاثیرگذار بر پذیرش فن‌آوری آموزش از دور در بین دانشجویان دانشگاه پیام‌نور - صفحه:41-55

  tick  مقایسه تاثیر سه سناریوی آموزش به شیوه ترکیبی در ارتقا میزان یادگیری و یادداری علوم بهداشتی در دانش‌آموزان ابتدایی - صفحه:113-127

  tick  نقش بازی رایانه‌ای دایمنشن بر انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی ریاضی با توجه به پیش‌دانسته‌های زبان و ریاضی دانش‌آموزان - صفحه:89-113
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved