>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی به مادران بر کاهش رفتارهای پرخطر فرزندان معتاد  
   
نویسنده صاحبدل حسین ,اسدی مسعود ,شکوری زینب
منبع پژوهش هاي روان شناسي باليني و مشاوره - 1392 - دوره : 3 - شماره : 2 - صفحه:65 -80
  
کلیدواژه آموزش مهارت های ارتباطی; رفتارهای پرخطر; مادران دارای فرزند معتاد
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات, ایران, دانشگاه خوارزمی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved