>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی میزان کاربرد اصول آموزش بزرگ سالان در برنامههای آموزش ضمن خدمت معلمان ابتدایی شهر یاسوج  
   
نویسنده دهقانی مرضیه ,باقریان فر مصطفی
منبع پژوهش هاي برنامه درسي - 1394 - دوره : 5 - شماره : 1 - صفحه:47 -88
  
کلیدواژه اصول آموزش بزرگ سالان، آموزش ضمن خدمت، برنامه درسی، شهر یاسوج.
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی, ایران, دانشگاه تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved