>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی   
سال:1393 - دوره:4 - شماره:2


  tick  بررسی جایگاه کتابخانه‎های عمومی در توسعه فرهنگی شهرستان بیرجند - صفحه:233-248

  tick  بررسی عوامل بازدارنده بر کاربرد فناوری‌های وب2 در کتابخانه‌های دانشگاهی‌ایران - صفحه:71-92

  tick  بررسی و مقایسه عملکرد حافظه رویدادی و حافظه معنایی در کتابداران بخش خدمات عمومی کتابخانه‌های تخصصی شهر تهران - صفحه:93-111

  tick  بررسی وضعیت مارک در ایران و پیشنهادهایی برای قالب نهایی آن - صفحه:212-232

  tick  تاثیر راهنماهای مبتنی بر مدل واک (Vak) بر میزان رضایت‌مندی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در استفاده از سیستم اطلاعات علمی دانشگاه (ساعد) - صفحه:112-130

  tick  تحلیل کاربرد بانک‌های اطلاعاتی فناوری نانو - صفحه:50-70

  tick  تحلیلی بر عوامل بازدارنده و تسهیل کننده مطالعه در ایران در چهار دهه اخیر: رویکردی مروری - صفحه:12-29

  tick  رابطه باورهای معرفتی با رفتار اطلاعاتی دانشجویان - صفحه:30-49

  tick  مصورسازی حوزه سازماندهی اطلاعات: بررسی ساختار گرایش‌های موضوعی مقالات فارسی حوزه سازماندهی اطلاعات - صفحه:190-211

  tick  نظریه شناخت اجتماعی: رویکردی موثر در رفتارهای اطلاعاتی - صفحه:131-147

  tick  همگامی با تلاش‌های بین‌المللی با تاکید بر چشم‌انداز عملیاتی کتابخانه کنگره به منظور به‌کارگیری استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آر.دی.اِی.) در ایران - صفحه:148-175

  tick  ویکی‌پدیا چرا و در کدام قسمت از مقاله‌های علمی مجلات مورد استناد قرار می‌گیرد؟ - صفحه:176-189
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved