>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی   
سال:1391 - دوره:2 - شماره:1


  tick  ارزشیابی کاربردپذیری وب سایت کتابخانه های مرکزی دانشگا ه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دید کاربران - صفحه:137-158

  tick  از الهه گایا تا نقطه امگا: نظریه های مطرح در زمینه یکپارچگی اطلاعات - صفحه:13-32

  tick  بررسی تغییرات عملکرد دو موتور کاوش عمومی یاهو و گوگل از نظر پوشش کمی- زمانی نمای هسازی و توجه به عناصر ابرداد ه ای در رتبه بندی صفحه های وب - صفحه:159-178

  tick  بررسی عوامل موثر در خلاقیت و نوآوری کتابداران دانشگاهی اصفهان از دیدگاه آنان - صفحه:91-110

  tick  بررسی مقایسه ای دروندادها و بروندادهای جریان اطلاعات در پژوهشکده های آموزش عالی ایران - صفحه:71-90

  tick  بررسی نقش فاوا بر بهبود عملکرد سازمانی کتابخانه های دانشگاهی دولتی شهر اصفهان (Bsc) با استفاده از کارت امتیازی متوا - صفحه:199-220

  tick  تاثیر جو سازمانی بر خلاقیت کارکنان: مطالعه موردی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی - صفحه:123-136

  tick  تحلیل بسط عبارت های جستجوی موضوعی دانشجویان، الگوهای بسط و همخوانی آ ن ها با سرعنوا نهای موضوعی فارسی در فهرست رایانه ای - صفحه:179-198

  tick  ترمیم شکاف دیجیتالی با گسترش خدمات آموزشی و فرهنگی در کتابخانه های عمومی - صفحه:111-122

  tick  تغییر نام رشته کتابداری و اطلاع رسانی - صفحه:9-11

  tick  رابطه اقدامات منابع انسانی و میزان اجرای مدیریت دانش در دانشگاه فردوسی مشهد - صفحه:55-70

  tick  شناسایی کتاب های مناسب غیردرسی همخوان با کتاب های درسی علوم تجربی و تعلیمات اجتماعی مقطع دبستان (راهبردی برای تدریس معلمان و مجموعه سازی در کتابخانه های آموزشگاهی ) - صفحه:221-234

  tick  نیاز به شناخت و تاثیر آن بر رفتار اطلاعاتی دانشجویان - صفحه:33-54
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved