>
Fa   |   Ar   |   En
   افزایش اندازه‌ی سلول‌های مدل زمین‌شناسی نفوذپذیری مطلق با استفاده از روش تجزیه‌ی چهاردرختی  
   
نویسنده قلی نژاد سجاد ,جمشیدی سعید ,حاجی زاده علیرضا
منبع مهندسي مكانيك شريف - 1394 - دوره : 31-3 - شماره : 1 - صفحه:35 -40
چکیده    در این نوشتار، روشی جدید برای افزایش مقیاسمدل‌های زمین‌شناسی نفوذپذیری ارائه می‌شود. این روش برمبنای تجزیه‌ی چهاردرختی d‌e‌c‌o‌m‌p‌o‌s‌i‌t‌i‌o‌n، یک‌مدل افزایش مقیاس داده شده با سلول‌های غیرساخت‌یافته تولید می‌کند که در ناحیه‌هایی از مدل زمین‌شناسی که تغییرات نفوذپذیری شدید است، سلول‌ها کوچک باقی می‌مانند اما در سایر نقاط مخزن سلول‌ها بزرگ می‌شوند. این عمل موجب می‌شود که تعداد سلول‌های مدل مورد نظر به تعداد قابل توجهی کم شود و لذا زمان و حافظه‌ی لازم برای انجام شبیه‌سازی جریان در مخزن شدیداً کاهش یابد. در این روش سلول‌هایی تولید می‌شود که در هر سمت ممکن است با چندین سلول با چیدمان‌های مختلف همسایه باشند، و همین موجب دشواری حل معادلات شبیه‌سازی جریان می‌شود. برای رفع این مشکل روش جدیدی پیشنهاد می‌شود که در هر سمت، تعداد همسایه‌های یک سلول را به حداکثر ۲ سلول کاهش می‌دهد و موجب تسهیل فرایند گسسته‌سازیمعادلات جریان می‌شود.
کلیدواژه افزایش مقیاس ,سلول‌های غیرساخت یافته ,تجزیه‌ی چهاردرختی ,شبیه‌سازی جریان
آدرس دانشگاه صنعتی شریف, دانشکده مهندسی شیمی و نفت, ایران, دانشگاه صنعتی شریف, دانشکده مهندسی شیمی و نفت, ایران, دانشگاه پتروناس, مالزی
پست الکترونیکی h‌a‌j‌i‌z‌a‌d‌e‌h@g‌m‌a‌i‌l.c‌o‌m
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved