>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تجربی اثر اسپین بر نرخ سوزش پیشرانه ی کامپوزیت دارای ذرات آلومینیوم  
   
نویسنده محمدی علیرضا ,فراهانی محمد ,گودرز مسعود
منبع مهندسي مكانيك شريف - 1399 - دوره : 36-3 - شماره : 1 - صفحه:29 -34
چکیده    این نوشتار به بررسی تجربی اثر شتاب بر نرخ سوزش یک پیشرانه‌ی جامد کامپوزیتی بر پایه‌ی h‌t‌p‌b دارای ذرات آلومینیوم به‌عنوان یکی از عوامل تعیین‌کننده‌ی فشار محفظه می‌پردازد. برای انجام این منظور از یک سامانه‌ی گریز از مرکز استفاده خواهد شد. با انتخاب گرین درون‌سوز، بردار شتاب در زمان سوزش همواره عمود بر سطح پیشرانه اعمال شد. در این آزمایش‌ها فشار محفظه از 30 تا 80 بار و شتاب نیز از r‌2g تا r‌60g تغییر کرد. متغیر قابل اندازه‌گیری فشار محفظه‌ی احتراق بوده که برای ارتباط آن به نرخ سوزش از کد تحلیل صفر بعدی استفاده شد. در آزمایش‌هایی با شتاب کم‌تر از r‌5g نرخ سوزش تغییر محسوسی نداشته، اما در آزمایش‌هایی که شتاب در بازه 30g تا 60g قرار گرفته نرخ سوزش از مقدار پایه شروع شده و در انتهای سوزش به 1٫5 برابر مقدار پایه‌اش می‌رسد.
کلیدواژه شتاب، نرخ سوزش، موتور سوخت جامد، پیشرانه‌ی کامپوزیت.
آدرس پژوهشگاه فضایی ایران, پژوهشکده سامانه های حمل و نقل فضایی, ایران, دانشگاه صنعتی شریف, دانشکده ی مهندسی هوافضا, ایران, دانشگاه صنعتی شریف, دانشکده ی مهندسی هوافضا, ایران
پست الکترونیکی mgoodarz202@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved