>
Fa   |   Ar   |   En
   مدل‌سازی و بررسی عملکرد ارتعاشی یک میراگر غیرخطی وابسته به مکان و سرعت با لحاظ تاثیر تغییرات اندازه حرکت سیال در روزنه‌ی پیستون  
   
نویسنده مولف شهری رضا ,جهان پور جواد
منبع مهندسي مكانيك شريف - 1396 - دوره : 33-3 - شماره : 1 - صفحه:73 -82
چکیده    در این نوشتار عملکرد ارتعاشی یک میراگر غیرخطی وابسته به مکان و سرعت مورد بررسی قرار می‌گیرد. میراگر پیشنهادی با اعمال تغییرات مناسب در ساختار یک میراگر خطی به‌گونه‌یی است که دارای ضریب میرایی متغیری وابسته به جابه‌جایی و سرعت پیستون است. همچنین تاثیر تغییرات اندازه حرکت سیال در روزنه‌ی پیستون بر عملکرد ارتعاشی سیستم با مطالعات پیشین مقایسه شده است. پروفیل‌های جابه‌جایی، سرعت، نیروی میرایی و نیروی منتقل شده به پایه‌ی سیستم برای یک سیستم جرمٓ فنر مجهز به میراگر غیرخطی وابسته به مکان و سرعت به دست آمده است. نتایج به دست آمده با نتایج ارائه شده در مطالعات قبلی برای سیستم مجهز به میراگر خطی و همچنین میراگر غیرخطی فقط وابسته به مکان مقایسه شده است. پاسخ‌های شبیه‌سازی موید عملکرد بسیار بهتر میراگر غیرخطی وابسته به مکان و سرعت در کاهش ارتعاشات سیستم در مقایسه با سایر میراگرهای معرفی شده است.
کلیدواژه ارتعاشات آزاد، ارتعاشات اجباری، ارتعاشات تشدید، میراگر غیرخطی وابسته به مکان و سرعت، قانون بقای اندازه حرکت
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد, گروه مهندسی مکانیک, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد, گروه مهندسی مکانیک, ایران
پست الکترونیکی jahanpourfr@mshdiau.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved