>
Fa   |   Ar   |   En
   راه‌های اثبات عنن و بررسی فقهی و حقوقی آن  
   
نویسنده حاتمی صدیقه ,داورزنی حسین
منبع فقه پزشكي - 1392 - دوره : 5 - شماره : 17 - صفحه:133 -161
چکیده    برای اثبات بیماری عنن علاوه بر راه‌های مذکور در فقه، می‌توان سه راه دیگر چون؛ گواهی پزشکی، شهادت شهود بر گواهی پزشکی و شهادت زنان سابق یا حاضر زوج بر ناتوانی جنسی وی، اضافه نمود. برخی از آثار فقهی و حقوقی این بیماری قابل انتقاد می‌باشد، به نظر می‌رسد در این بیماری حتی در صورت بروز بعد از نزدیکی، برای زن به دلیل ضرر «عدم امکان رابطه زناشویی» حق فسخ وجود داشته باشد و در صورت تشخیص پزشک متخصص به عدم امکان درمان این بیماری و دایمی بودن آن، ضرورتی برای یک سال مهلت دادن به زوج عنین وجود ندارد. لذا در صورت فسخ نکاح بدون این مهلت، زن استحقاق نصف مهر را نخواهد داشت. همچنین ناتوانی جنسی مرد نسبت به همسر خود به تنهایی موجب حق فسخ نکاح می‌شود و ضرورتی ندارد که قدرت جنسی مرد نسبت به زنان دیگر نیز امتحان گردد.
کلیدواژه عنن ,راه‌های اثبات عنن ,بروز عنن بعد از نزدیکی ,ناتوانی کلی از نزدیکی ,Impotency ,Ways To Prove Impotency ,Occurrence Of Impotency After Intercourse ,Dowry ,One Year Moratorium ,Total Intercourse Impotency
آدرس دانشگاه الزهرا (س), کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه الزهرا (نویسنده مسوول), ایران, دانشگاه تهران, استاد و مدیر گروه رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی davarzani@ut.ac.ir
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved