>
Fa   |   Ar   |   En
   مفهوم فقهی بکارت  
   
نویسنده احسان پور سید رضا ,هاشم پور مدیحه
منبع فقه پزشكي - 1392 - دوره : 5 - شماره : 17 - صفحه:109 -134
چکیده    در این که مراد از باکره بودن زن چیست و چه ضوابطی در این خصوص قابل توجه و ملاک می‌باشد علی رغم وضوح عرفی آن چندان از منظر علم فقه بدان پرداخته نشده است. بکر بودن، وصف مشترک زن و مرد است با این وجود بکارت زن از جمله اوصافی است که واجد آثار مهمی در برخی احکام فقهی می‌باشد از اینرو تدقیق در آن از اهمیت به سزایی برخوردار خواهد بود. در مجموع، نگارنده از فحوای کلام برخی از فقها و اشارات متشتت و موردی و پراکنده ایشان در خصوص مورد، ضوابط ذیل را در خصوص مفهوم بکارت اصطیاد نموده است: گاه برخی از فقها وجود پرده ظاهری در مهبل زن را نشانه بکارت وی دانسته و گاه برخی عدم خرق پرده بکارت از طریق وطی را ملاک بکارت شمرده‌اند. برخی از فقها نیز در ضابطه فوق، وطی شرعی را مد نظر قرار داده و عده‌ای نیز صرف عدم ازدواج صحیح را نشانه باکرگی زن دانسته‌اند. به نظر می‌رسد که پذیرش هر یک از ضوابط فوق توالی خاص خود را نیز به همراه خواهد داشت.
کلیدواژه بکارت ,ازدواج ,فقها ,دخول ,Virginity ,Marriage ,Jurists ,Penetration
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری, دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری, کارشناس ارشد فقه و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved