>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی فقهی حقوقی نفقه‌ی حمل ناشی از جانشینی در بارداری  
   
نویسنده یداللهی باغلویی عباس
منبع فقه پزشكي - 1392 - دوره : 5 - شماره : 17 - صفحه:91 -108
چکیده    رشد و پرورش جنین متعلق به زوجین نابارور در رحم زن دیگری که از آن تعبیر به «مادرجانشین» می‌شود، مسایل حقوقی ویژه‌ای را با خود به همراه دارد که یکی از آنها بحث نفقه حمل است. به تعبیر دیگر نفقه حمل در ایام بارداری مادر جانشین به عهده‌ی چه کسی است؛ والدین ژنتیکی جنین یا شوهر مادرجانشین؟ هر چند در این زمینه حکم قانونی وجود ندارد ولی به نظر می‌رسد با وحدت ملاک از ماده 1109 ق. م. در مورد مطلقه باین حامل که قانونگذار مرد را مکلف به دادن نفقه می‌داند، برای حمل نیز نفقه اختصاصی در نظر گرفته و از اینرو والدین ژنتیکی مکلف به پرداخت نفقه جنین خود می‌باشند. البته نفقه حمل جدای از نفقه زن بوده که شوهر مادر جانشین می‌بایست در صورت رضایت به انعقاد قرارداد جانشینی در بارداری آن را به همسر خود پرداخت نماید.
کلیدواژه نفقه ,حمل ,حامل ,والدین ژنتیکی ,Maintenance ,Fetus ,Pregnant Woman ,Genetic Parents
آدرس دانشگاه گیلان, دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه گیلان و پژوهشگر واحد اپیدمیولوژی و سلامت باروری مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی باروری پژوهشگاه رویان, ایران
پست الکترونیکی abbase.yadollahi@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved