>
Fa   |   Ar   |   En
   جایگاه طب سنتی در شهرها و روستاهای ایران (اواخر حکومت قاجاریه و اوایل حکومت پهلوی)  
   
نویسنده آقامیری صمد ,یلفانی رامین ,کلهر محمد
منبع تاريخ پزشكي - 1399 - دوره : 12 - شماره : 45 - صفحه:1 -18
چکیده    زمینه و هدف: اجرای نوسازی در کشور توسط حکومت پهلوی جوانب مختلف حیات ایرانیان را تحت تاثیر خود قرار داد. یکی از بخش‌هایی که در پی نوسازی دستخوش تحول شد، پزشکی سنتی بود. در این دوره، طب سنتی به تدریج جای خود را به پزشکی مدرن داد و فقط در برخی نواحی دورافتاده به علت فقدان نهاد بلدیه بود که این شیوه از طبابت رایج بود. زیرا، فراهم‌نمودن زمینه ایجاد دگرگونی در این حوزه و عبور از پزشکی سنتی به مدرن در این دوره بر عهده بلدیه قرار داشت.مواد و روش‌ها: داده‌های ‌این تحقیق از طریق منابع کتابخانه‌ای گردآوری شده و روش پژوهش نیز توصیفی تحلیلی است. این تحقیق با به کارگیری داده‌های موجود در منابع و ماخذ مختلف تاریخی به بررسی جایگاه طب سنتی در شهرها و روستاها در اواخر دوره قاجار و اوایل حکومت پهلوی می‌پردازد.یافته‌ها: در این دوره تحولات و پیشرفت‌های بسیار زیادی در زمینه طبابت جدید در ایران صورت گرفت. بررسی وضعیت طب سنتی در این عصر با وجود پیشرفت‌های فراوان در عرصه پزشکی جدید می‌تواند پاسخی به یکی از مسائل مهم تاریخ اجتماعی ایران باشد.نتیجه‌گیری: در نتیجه تسلط طب نوین به عنوان شیوه غالب درمان بیماری‌ها، طب سنتی تحت تاثیر عواملی همانند عوام‌زده‌‌شدن، آمیخته‌شدن با پاره‌ای از موهومات و باورهای خرافی و فقدان تجربه کافی و همینطور سوءاستفاده طبیبان سنت‌گرای ایرانی به منظور حفظ منافعشان در جامعه و امتناع از ایجاد تغییر در روش و شیوه‌های خود دچار رکود شد.
کلیدواژه طب سنتی؛ طبابت؛ طب نوین؛ دوره پهلوی؛ طبیب؛ درمان
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام, ایران, دانشگاه آزاد واحد یادگار امام, گروه تاریخ, ایران, دانشگاه آزاد واحد یادگار امام, گروه تاریخ, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved