>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی سبک باروری و عوامل تعیین‌کننده آن در ایران و کشورهای اسلامی: یک مطالعه مروری  
   
نویسنده قطبی‌زاده وحدانی فهیمه ,شریعت مامک ,محمدزاده یاسمین ,کاویانی زینب ,خلیلی مجید ,صاحبی لیلا
منبع تاريخ پزشكي - 1396 - دوره : 9 - شماره : 31 - صفحه:63 -74
چکیده    زمینه و هدف: سبک باروری، یکی از پراهمیت‌ترین عوامل در روند رشد جمعیت محسوب می‌گردد. مرور عوامل مرتبط بر سبک باروری بسیار پیچیده بوده و درهم‌تنیدگی عوامل به گونه‌ای است که گاهی امکان مرزبندی مشخص بین آن‌ها وجود ندارد. در مطالعه حاضر مهم‌ترین عوامل موثر بر سبک باروری از جمله، عوامل اقتصادی اجتماعی، اعتقادات دینی، سیاست‌‌های دولتی و عوامل فرهنگی مورد ارزیابی قرار گرفت.مواد و روش‌ها: در یک مطالعه مروری یک جستجوی گسترده در پایگاه داده‌های dare، google scholar، pubmed، psyc info، thomson reuters (sid)، cochrane و کتابخانه پزشکی (medlib) برای یافتن مطالعات مرتبط و واجد شرایط (1990 تا 2016 م.) انجام شد.یافته‌ها: در مطالعه حاضر، 14 مقاله با دارابودن معیار‌های لازم وارد مطالعه مروری شدند. به طور کلی در مطالعات انجام‌شده، اعتقادات مذهبی نقش مثبت و تعیین‌کننده‌ای در سبک باروری داشتند. سن ازدواج و سن مادر نیز از عوامل تاثیرگذار بر سبک باروری بود. وضعیت اقتصادی پایین، سطح سواد بالا و فعالیت‌های فرهنگی نیز جزء عواملی بودند که ارتباط منفی با فرزندآوری داشتند.نتیجه‌گیری: برای رسیدن به مناسب‌ترین آهنگ رشد جمعیت و داشتن یک جامعه پویا و متعادل، رشد جمعیت و رشد اقتصادی اجتماعی و فرهنگی باید به موازات هم پیش روند و در طول زمان باید بین آن‌ها هماهنگی وجود داشته باشد.
کلیدواژه سبک باروری؛ عوامل اقتصادی اجتماعی؛ عوامل فرهنگی؛ عوامل دموگرافیکی؛ باروری اسلامی
آدرس دانشگاه علوم پزشکی تهران, مرکز تحقیقات مادرمرکز تحقیقات مادر, گروه زنان زایمان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, مرکز تحقیقات مادر, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, مرکز تحقیقات تغذیه با شیر مادر, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, مرکز تحقیقات تغذیه با شیر مادر, ایران, دانشگاه علوم پزشکی مراغه, گروه علوم پایه, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, مرکز تحقیقات مادر, ایران
پست الکترونیکی sahebileila@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved