>
Fa   |   Ar   |   En
   معرفی فهرستی از گیاهان دارویی مفید برای درمان بیماری‌های کبدی با استفاده از منابع سنتی و کلاسیک  
   
نویسنده ربیع‌زاده فاطمه
منبع تاريخ پزشكي - 1398 - دوره : 11 - شماره : 39 - صفحه:45 -62
چکیده    زمینه و هدف: کبد یکی از اعضای بسیار مهم و حیاتی در بدن است. در متون طب سنتی ایران، از آن به عنوان عضو رییسه ذکر شده است. بیماری‌هایی مانند، گرمی، سردی، خشکی و تری مزاج کبد، سده و انواع ورم‌های کبد و استسقاءها است در طب سنتی و بیماری‌هایی مانند، کبد چرب، زردی (یرقان)، هپاتیت در طب کلاسیک از این عضو حیاتی ایجاد می‌گردد. هدف از این مطالعه بررسی گیاهان دارویی سنتی است و قابل معرفی به طب کلاسیک است.مواد و روش‌ها: جهت انجام این مطالعه از منابع معروف و شاخص طب سنتی مانند کتاب‌های مخزن الادویه و تقویم الابدان و برای شناسایی اسامی علمی این گیاهان از منابع علمی معتبر استفاده شده است.یافته‌ها: فهرستی از گیاهان دارویی طب سنتی با نام علمی دقیق در این مقاله معرفی شدند. گونه‌های دارویی مشترک بین طب سنتی و کلاسیک مانند chichorium intybus (کاسنی)، جنس aloe و انواع گونه‌های hypericum معرفی شدند.نتیجه‌گیری: با مقایسه گیاهان دارویی در طب سنتی و کلاسیک، گیاهان دارویی مطمئن‌تری برای درمان بیماری‌های کبدی یافت می‌شوند، اما گیاهان دارویی دیگری نیز در منابع دارویی سنتی وجود داشته است که در درمان بیماری‌های کبدی مورد استفاده قرار می‌گرفته‌اند که امروزه از دایره مطالعات طب کلاسیک به دلیل ناشناخته‌بودن کنار گذاشته شده‌اند.
کلیدواژه کبد؛ گیاهان دارویی؛ طب سنتی؛ طب کلاسیک
آدرس دانشگاه خواهران سمنان (فرزانگان), گروه زیست‌شناسی, ایران
پست الکترونیکی rabizadeh@fgusem.ac.ir
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved