>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی شواهد تاریخی و فلسفی حاکی از تاثیرمایکل پولانی بر تامس کوهن  
   
نویسنده صداقت آهنگری حسین‌زاده مرتضی ,جوادیون اصفهانی مریم سادات
منبع فلسفه علم - 1391 - دوره : 2 - شماره : 2 - صفحه:75 -96
چکیده    کتاب ساختار انقلاب‌های علمی کوهن را معمولاً نقطه عطفی در فلسفه علم به‌شمار می‌آورند. با این حال، به جز کوهن، فلاسفه دیگری نیز در روشن‌تر‌شدن نقاط ضعف فلسفه‌های تجربه‌گرایانه موثر بوده‌اند و درصدد ارایه راهکارهایی بدیل نیز برآمده‌اند. مایکل پولانی از همین فلاسفه‌ای است که اندکی پیش از انتشار کتاب ساختار در مکتوبات فلسفی‌اش، به‌ویژه در کتاب معرفت شخصی، ایده‌هایی بسیار شبیه به ایده‌های کوهن در ساختار را مطرح کرد. این شباهت چنان زیاد است که بعضی کوهن را متهم به سرقت از آرای پولانی کرده‌اند. بنابراین می‌توان، با بررسی شواهد تاریخی حاکی از این تاثیر، بررسی متن اصلی کتاب‌های آن دو، و نیز توصیفاتی که دیگران درباره نسبت بین آن‌ها بیان کرده‌اند، به روشن‌ترشدن این موضوع کمک فراوانی کرد. افزون بر این، می‌توان با بعضی از اندیشه‌های پولانی که جهان‌بینی بسیار متفاوتی با کوهن دارد نیز آشنا شد.
کلیدواژه مایکل پولانی ,تامس کوهن ,معرفت شخصی ,ساختار انقلاب‌های علمی ,Michael Polanyi ,Thomas Kuhn ,Personal Knowledge ,The Structure Of Scientific Revolution
آدرس دانشگاه صنعتی امیرکبیر, استادیار گروه فلسفه علم، دانشگاه صنعتی امیرکبیر , ایران, دانشگاه صنعتی امیرکبیر, دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه علم، دانشگاه صنعتی امیرکبیر , ایران
پست الکترونیکی m_javadiun@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved