>
Fa   |   Ar   |   En
   نگرش ریاضیاتی در اندیشه هایدگر  
   
نویسنده برومند خشایار ,مقدم حیدری غلامحسین
منبع فلسفه علم - 1391 - دوره : 2 - شماره : 2 - صفحه:25 -36
چکیده    ارتباط میان نگرش ریاضیاتی و علم مدرن موضوعی تامل‌برانگیز است که پرداختن به آن، نه‌تنها در فهم ما از معرفت ریاضی تاثیر می‌گذارد، که در دست‌یافتن به درکی مناسب از جهان مدرن نیز نقشی کلیدی ایفا می‌کند. مارتین هایدگر، این مسیله را از نظرگاهی منحصر‌به‌فرد تحلیل می‌کند. در این مقاله ابتدا خلاصه‌ای از تاملات هایدگر در باب ریاضیات و امر ریاضیاتی ارایه می‌شود سپس جایگاه تفکر ریاضیاتی در علم مدرن از نگاه هایدگر تحلیل می‌شود. نهایتاً خطر سلطه تفکر ریاضیاتی و راه نجات از خطر را در اندیشه هایدگر، مطرح می‌کنیم و به پاره‌ای از تفاوت‌های نحوه نگرش وی با تامل در باب ریاضیات در فلسفه ریاضی متداول اشاره خواهیم کرد.
کلیدواژه هایدگر ,امر ریاضیاتی ,ریاضیات ,تفکر محاسبه‌محور ,Heidegger ,Mathematics ,Mathematical ,Calculative Thinking
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, دانشجوی دکتری فلسفه غرب، دانشگاه علامه طباطبایی , ایران, پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی, استادیار گروه فلسفه علم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی, ایران
پست الکترونیکی gmheidari@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved