>
Fa   |   Ar   |   En
   گیاه پزشکی   
سال:1394 - دوره:38 - شماره:1


  tick  ارزیابی تراکم جمعیت و خسارت مگس گلرنگ، Acanthiophilus Helianthi، روی ده ژنوتیپ گلرنگ - صفحه:11-23

  tick  ارزیابی مقاومت لاینهای S1 گرده افشان چغندر قند نسبت به بیماری پوسیدگی ذغالی ریشه - صفحه:1-9

  tick  بررسی اثر دورکنندگی و ضد تخم گذاری اسانس دو گونه گیاهی روی کنه تارتن ترکستانی Tetranychus Turkestani و سن شکارگر آن Orius Albidipennis - صفحه:113-122

  tick  بررسی بیماریزایی و خسارت نماتد ریشه گرهی(Meloidogyne Javanica) روی چند نوع ترکیب پایه و پیوندک بادام - صفحه:25-36

  tick  بررسی شاخص های زیستی و تغذیه ای سوسک کلرادوی سیب زمینی،Leptinotarsa Decemlineata (Say) (Col. Chrysomelidae) روی 33 رقم زراعی سیب زمینی جهت ارزیابی مقاومت آنتی بیوزی آن ها - صفحه:101-112

  tick  تنوع ژنتیکی و فشار انتخاب وارد بر ژن پروتئین حرکتی ویروس برگ بادبزنی مو در جدایه های ایرانی - صفحه:37-49

  tick  شناسایی باکتری‌های خاکزی باغ‌های انگور استان قزوین و بررسی اثر بازدارندگی آنها بر Rhizobium Vitis، عامل گال ریشه و طوقه انگور - صفحه:79-90

  tick  شناسایی عامل لکه برگی و پوسیدگی نرم باکتریایی گیاهان زینتی در استان اصفهان - صفحه:91-100

  tick  واکنش تابعی کفشدوزک Oenopia Conglobata Contaminata(Col.: Coccinellidae) با تغذیه از شته سبز انار،Aphis Punicae (Hem.: Aphididae) - صفحه:51-65

  tick  گروه‌های سازگار میسلیومی و بیماریزایی جدایه‌های قارچ Sclerotinia Sclerotiorum (Lib.) De Bary، عامل پوسیدگی سر کلم در ارومیه - صفحه:67-78
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved