>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی عمران شریف   
سال:1394 - دوره:31-2 - شماره:1/2


  tick  ارزیابی اثر پارامترهای ژئوتکنیکی در رفتار هیدرومکانیکی توده‌ی سنگ ساخت‌گاه سدهای بتنی با مدل‌سازی سه بعدی غیرخطی کاملاً هم‌بسته - صفحه:61-73

  tick  ارزیابی شاخص اعتماد سازه‌یی فولادی قاب خمشی طراحی‌شده براساس آیین ‌نامه‌ی فولاد ایران - صفحه:83-90

  tick  بررسی آزمایشگاهی رفتار شالوده‌های ساخته شده با بتن سبک و مسلح ‌شده با میلگرد بسپاری (G‌F‌R‌P) - صفحه:33-40

  tick  بررسی اثر افزودن الیاف موکت در افزایش فشار آب حفره‌یی در ماسه‌ی انزلی به کمک دستگاه تانک شفاف - صفحه:133-140

  tick  بررسی تجربی اثر تعبیه‌ی شیارهای سطحی در شکل‌پذیری اتصالات بتنی ضعیف تقویت‌شده با ورق‌های کامپوزیت F‌R‌P - صفحه:41-50

  tick  بررسی حاشیه‌ی اطمینان در طراحی لرزه‌یی شالوده‌ها بر اساس دستورالعمل بهسازی لرزه‌یی 06-41a‌S‌C‌E - صفحه:91-100

  tick  بررسی رفتار تنش ـ اتساعی ماسه‌ی انزلی - صفحه:13-20

  tick  تحلیل دینامیکی غیرخطی افزایش قاب های فولادی با مهاربندهای کمانش تاب برون محور تحت رکوردهای نزدیک گسل - صفحه:123-131

  tick  تحلیل هزینه فایده ی ساخت و بازسازی قاب های فولادی مهاربندی شده دارای میان قاب با استفاده از منحنی های شکنندگی خسارت لرزه یی - صفحه:51-59

  tick  تعیین بستر مناسب نمونه‌برداری برای شناسایی آلاینده‌های راه‌ها - صفحه:75-81

  tick  کشف آسیب در سازه‌ها توسط آنالیز موجک با استفاده از داده‌های آنالیز مودال - صفحه:111-121

  tick  کنترل سازه با میراگر جرمی تنظیم شده ی فعال با استفاده از کنترل کننده ی منطق فازی نوع 2 بازه یی برای تحریک لرزه یی - صفحه:21-32

  tick  مقایسه‌ی نتایج تحلیل سه بعدی و دو بعدی برای سدهای خاکی واقع‌شده در دره‌های تنگ (مطالعه‌ی موردی سد ونیار) - صفحه:3-11

  tick  پیش‌بینی بهره‌وری نیروی انسانی و بررسی تاثیر آن در نحوه‌ی عملکرد پروژه - صفحه:101-110
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved