>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی آزمایشگاهی مقاو‌م‌سازی قاب‌های بتنی با میان‌قاب مصالح بنایی با استفاده از پلیمرهای مسلح کربنی (Cfrp)  
   
نویسنده دهقانی ایوب ,ناطقی الهی فریبرز
منبع مهندسي عمران شريف - 1391 - دوره : 28 - شماره : 1 - صفحه:59 -65
چکیده    در بیشتر نقاط جهان، و از جمله ایران، ساختمان‌های بتنی به‌دلیل سختیِ جانبی کم و نقص های طراحی و اجرا، تحت زلزله‌های قوی دچار آسیب های شدید می‌شوند. در این نوشتار روشی کاربردی برای مقاو‌‌م‌سازی قاب‌های بتنی میان‌پر با مصالح بنایی و با استفاده از پلیمرهای مسلح کربنی (cfrp) مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از آزمایش‌های گسترده، تقویت قاب‌های بتنیِ میان‌پر است به‌گونه‌یی که رفتار کلی سازه بهبود یابد. بدین‌منظور چهار نمونه قاب میان‌پرِ یک‌دهانه و یک‌طبقه، نمونه‌ی کنترل و نمونه‌های مقاوم‌شده ــ که براساس آیین‌نامه‌های قدیمی طراحی و اجرا شده اند ــ تحت بارگذاری سیکلی شبه‌دینامیکی تا مرحله‌ی شکست قرار داده شده و پارامترهایی مانند سختی، مقاومت و تغییر مکان نسبی طبقه‌یی آنها برآورد شده است.
کلیدواژه ساختمان‌های بتنی ,پلیمرهای مسلح کربنی ,میان‌قاب بنایی ,رفتار آزمایشگاهی ,بارگذاری سیکلی
آدرس پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله, ایران, پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله, ایران
پست الکترونیکی nateghi@iiees.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved