>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر تمرین هوازی به همراه مکمل سازی با ویتامین D بر ریسک فاکتورهای قلبی عروقی در زنان چاق  
   
نویسنده صارمی عباس ,شوندی نادر ,شهرجردی شهناز ,محمودی زینب
منبع سلول و بافت - 1392 - دوره : 4 - شماره : 4 - صفحه:389 -396
چکیده    هدف: ویتامین d نقش مهمی در درمان و پیشگیری از سندروم متابولیک دارد که ممکن است مزایای تمرین ورزشی را افزایش دهد. هدف این مطالعه تعیین اثرات 8 هفته تمرین هوازی با و بدون مکمل سازی ویتامین d بر شاخص‌های سندروم متابولیک در زنان کم تحرک بود.مواد و روش‌ها: در این مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون پس آزمون، سی زن میان‏سال چاق (4/5±25/44 سال) به‏طور تصادفی به گروه‌های تمرین هوازی، تمرین هوازی به‏همراه ویتامین d (50000 واحد در هفته) و کنترل (بدون تمرین) اختصاص داده شدند. برنامه تمرین هوازی 50 تا 60 دقیقه در روز، سه روز در هفته و برای 2 ماه بود. سطوح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین d، ترکیب بدنی و شاخص‌های متابولیکی قبل و بعد از دوره تمرینی ارزیابی شدند.نتایج: مکمل سازی با ویتامین d، سطوح سرمی25 هیدروکسی ویتامین d را به‏طور معنی‌دار افزایش داد (05/0>p). تمرین هوازی موجب بهبود معنی‌دار (05/0>p) در وزن بدن، دور کمر، hdl کلسترول، گلوکز خون و شاخص مقاومت به انسولین شد. مکمل سازی با ویتامین d همراه با تمرین مقاومتی منجر به بهبود بیشتر در شاخص‌های آدیپوسیتی، hdl کلسترول، ldl کلسترول، کلسترول تام، تری گلیسرید، گلوکز خون و شاخص مقاومت به انسولین  گردید (05/0>p).نتیجه گیری: این نتایج پیشنهاد می‌کند که تمرین هوازی برای بهبود سلامت قلبی متابولیکی زنان میانسال یک روش ایمن و موثر است. همچنین ترکیب کردن ویتامین d می‌تواند برخی اثرات مفید تمرین را در یک دوره دو ماهه افزایش دهد.
کلیدواژه تمرین ورزشی ,سندروم متابولیک ,ویتامین D ,زنان
آدرس دانشگاه اراک, دانشکده علوم انسانی, گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی, ایران, دانشگاه اراک, دانشکده علوم انسانی, گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی, ایران, دانشگاه اراک, دانشکده علوم انسانی, گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی, ایران, دانشگاه اراک, دانشکده علوم انسانی, گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved