>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی خواص آنتی اکسیدانتی گیاه ریحان (Ocimum Basilicum) و گل حنا(Impatiens Walleriana) و اثر سیتوتوکسیک آنها بر روی سلول‫های سرطانی معده رده Ags‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬  
   
نویسنده حناچی پریچهر ,صالحی زاده شقایق ,رمضانی ریحانه ,کیارستمی خدیجه
منبع سلول و بافت - 1397 - دوره : 9 - شماره : 4 - صفحه:378 -387
چکیده    هدف:. این مطالعه برای بررسی اثر سایتوتوکسیکی عصاره آبی ریحان و گل حنا بر روی سرطان معده رده سلولی ags انجام شد.مواد و روش‏ها: جهت سنجش فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره ها از روش frap استفاده شد. پس از تهیه عصاره آبی ریحان و گل حنا، اثر ضد سرطانی آن‏ها بر روی رشد سلول‏های سرطانی ags در زمان‏های 24، 48 و 72 با روش mtt مورد سنجش قرار گرفت.نتایج: بیشترین میزان فعالیت آنتی اکسیدانی اندازه گیری شده ریحان و گل حنا با روش frap مربوط به حلال آب و روش عصاره‏گیری خیساندن بود که در ریحان 0.11 ± 0.878 میلی‏مولار و  در گل حنا 0.03 ± 1.30 میلی‏مولار اندازه گرفته شد. بر اساس داده‫های به‫دست آمده از تست mtt بیشترین سمیت عصاره 72 ساعت بعد از اضافه نمودن عصاره به سلول‏ها اتفاق می‏افتد‫. کمترین میزان ic50 عصاره آبی گیاه ریحان  برابر 0.002 ± 3.022 میلی‏گرم بر میلی‏لیتر و در گل حنا برابر 0.001 ± 2.87 میلی‏گرم بر میلی‏لیتر اندازه گرفته شد که در سطح احتمال 0.05˂ pدارای اختلاف معنی‏داری بود.نتیجه‏گیری: نتایج مربوط به بررسی اثر ضد سرطانی عصاره آبی ریحان و گل حنا نشان دهنده‏ی این امر است که این گیاهان در غلطت‏های بالاتر دارای خاصیت کشندگی هستند و در مدت زمان طولانی‏تری اثر خود را می‏گذارند.
کلیدواژه سرطان معده، روش Frap، گل حنا، آزمون Mtt، گیاه ریحان
آدرس دانشگاه الزهرا, دانشکده علوم زیستی, گروه بیوتکنولوژی, ایران, دانشگاه الزهرا, دانشکده علوم زیستی, گروه بیوتکنولوژی, ایران, دانشگاه الزهرا, پژوهشکده زنان, گروه پژوهشی بیومدیکال, ایران, دانشگاه الزهرا, دانشکده علوم زیستی, گروه فیزیولوژی گیاهی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved