>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی مقاومت دارویی به دوکسوروبیسین در رده سلولی سرطان پستان Mcf-7 در نتیجه‌ی تیمار با انسولین  
   
نویسنده خردمند پریسا ,ولیان بروجنی صادق ,اسماعیلی ماهانی سعید
منبع سلول و بافت - 1397 - دوره : 9 - شماره : 4 - صفحه:353 -359
چکیده    هدف: در مطالعه حاضر هدف بررسی اثر انسولین در القای مقاومت دارویی به دوکسوروبیسین در رده‌ی سلولی سرطان پستان mcf-7 می‫باشد.مواد و روش ها:سلول‫ های mcf-7 با 10نانومولار انسولین  به‏ مدت 48 و 72 ساعت تیمار شدند و سپس چاهک‫های حاوی سلول های این گروه با دوز های متفاوت دوکسوروبیسین (1، 5 و 10 میکرومولار) به‏ مدت 24 ساعت دیگر در انکوباتور نگه داشته شدند و در ادامه میزان بقای سلولی با استفاده از تست سنجش mtt بررسی شد.نتایج:دوکسوروبیسین اثرات ضد توموری با کاهش بقای سلولی به صورت وابسته به مقدار دارو نشان داد.  این درحالی است که افزودن 10 میکرومولار  دوکسوروبیسین، در سلول‏های تیمار شده با انسولین به ‏مدت 72 ساعت، مقاومت دارویی چشمگیری را القا نمود.نتیجه گیری:نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که انسولین، به طور معنی داری در شرایط وابسته به زمان باعث القای مقاومت به داروی دوکسوروبیسین در رده سلولی mcf7 می شود.
کلیدواژه نسولین، دوکسوروبیسین، سلول­های Mcf-7، مقاومت دارویی
آدرس دانشگاه اصفهان, دانشکده علوم, گروه زیست شناسی, ایران, دانشگاه اصفهان, دانشکده علوم, گروه زیست شناسی, ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان, دانشکده علوم, گروه زیست شناسی, ایران
پست الکترونیکی svallian@sci.ui.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved