>
Fa   |   Ar   |   En
   ماشین های کشاورزی   
سال:1395 - دوره:6 - شماره:1


  tick  اثر ضربه ناشی از سقوط بر کوفتگی میوه انار - صفحه:176-187

  tick  ارزیابی انبارمانی سیب گلاب با روش‌های صوتی و نفوذسنجی - صفحه:188-200

  tick  ارزیابی تاثیر ذرات نانو رس بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی خاک‌ها - صفحه:250-258

  tick  ارزیابی شاخص‌های انرژی در تولید گندم آبی با روش‌های خاک‌وزی و کاشت مرسوم و حفاظتی در شهرستان اقلید - صفحه:236-249

  tick  اندازه‌گیری برخط وزن کیوی با استفاده از روش ضربه - صفحه:163-175

  tick  بررسی اثر میدان الکترواستاتیکی بر ضریب اصطکاک دینامیکی پسته - صفحه:126-138

  tick  بررسی اثر نوع برش، بر سینتیک خشک شدن و کیفیت هویج خشک - صفحه:224-235

  tick  بررسی ارگونومیکی مکانیزم‌های ترمز و گاز تراکتورهای Mf285 و Mf399 به روش الکترومیوگرافی - صفحه:25-34

  tick  بررسی امکان به‏‌کارگیری روش پردازش تصاویر دیجیتال جهت تشخیص بیماری‏‌های سطح برگ برنج - صفحه:69-79

  tick  بررسی برخی خواص رئولوژیکی توت فرنگی پوشش‌دهی شده با متیل سلولز - صفحه:153-162

  tick  بررسی تاثیر برخی عامل‌ها بر عملکرد یک خرمن‌کوب دستی (مدل T30) در کوبش چند رقم گندم - صفحه:80-89

  tick  بررسی خواص مکانیکی میوه زردآلو تحت بارگذاری شبه استاتیکی و دینامیکی - صفحه:139-152

  tick  بررسی و تحلیل ارتعاش در دسته‌های ارّه موتوری بدون انجام برش - صفحه:90-101

  tick  بهینه‌سازی مهم‌ترین پارامترهای عملکردی ردیف‌کار نیوماتیک با پایش لحظه‌ای برای بذور هندوانه و خیار - صفحه:35-48

  tick  تاثیر بیودیزل حاصل از روغن چربی طیور بر عملکرد موتور تراکتور - صفحه:14-24

  tick  تشخیص عیوب ظاهری و درجه‌بندی گوجه‌فرنگی با استفاده از فناوری ماشین بینایی و شبکه‌های عصبی- فازی - صفحه:49-59

  tick  تعیین مراحل رسیدگی خرمای مضافتی با استفاده از طیف‌سنجی - صفحه:201-213

  tick  تعیین مقدار بقایای گیاهی، ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی خاک در سیستم‌های خاک‌ورزی مختلف - صفحه:102-113

  tick  تعیین نسبت پوآسون و مدول الاستیسیته در شرایط مختلف بارگذاری دو رقم پیاز ایرانی - صفحه:114-125

  tick  طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه‌ی هدایت خودکار خودترازروی تراکتور در زمین‌‌های شیب‌دار - صفحه:1-13

  tick  کلاس‌بندی پسته با استفاده از تکنیک‌های پردازش تصویر و شبکه نروفازی تطبیق‌پذیر - صفحه:60-68

  tick  مقایسه دقت سه مدل گیرنده مکان‏‌یاب متداول - صفحه:214-223

  tick  پیش‌بینی مقاومت غلتشی چرخ براساس پارامترهای مهم حرکتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی - صفحه:259-270
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved