>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT) در توسعه مشتری‌مداری کلانتری‌ها  
   
نویسنده رستگار علی ,حبیب زاده اصحاب ,جلالی سلیمان ,علی قادری جعفر
منبع توسعه مديريت منابع انساني و پشتيباني - 1393 - دوره : 9 - شماره : 31 - صفحه:45 -60
چکیده    زمینه و هدف: یکی از چالش‌های اساسی فرماندهان و مدیران ناجا، تحقیق و بررسی به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه مشتری‌مداری کلانتری‌ها می‌باشد که منظور و هدف اصلی این پژوهش است. روش تحقیق: روش انتخابی برای پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده و جمع‌آوری داده‌های آن از طریق انجام مصاحبه نیمه‌ ساختارمند با خبرگان و صاحب‌نظران در حوزه فناوری اطلاعات و امور انتظامی صورت گرفته است که علاوه بر آشنایی لازم با این حوزه‌ها، دارای بیست سال خدمت عملی در امور مربوط به کلانتری‌ها نیز بوده‌اند، داده‌ها پس از طبقه‌بندی و کد‌گذاری، به‌وسیله نرم‌افزار Atlas.ti مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها و نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های تحقیق همانند کشورهای پیشرفته جهان، استفاده از فناوری اطلاعات در کلانتری‌ها باعث موفقیت پلیس در ارائه خدمات به مردم شده و رضایت‌مندی مردم را به‌همراه داشته است. از مهم‌ترین تاثیرات به‌کارگیری فناوری‌ اطلاعات در توسعه مشتری‌مداری کلانتری‌ها می‌توان به بهبود دقت، سرعت، کیفیت، تصمیم‌گیری، افزایش رضایت و بهره‌وری(دسکتاب) در ارائه خدمات به مردم اشاره کرد که این عوامل دلیل اصلی بهبود اثربخشی، مزیت نسبی و بهبود کارایی(بمب) در کلانتری‌ها محسوب می‌شوند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که به‌کارگیری فناوری اطلاعات با کاهش مراودات فیزیکی، هزینه‌ها، رسمیت و تمرکز ساختار سازمان از طریق حذف فرآیندهای اضافی در ارائه خدمات و افزایش سرعت، دقت، کیفیت و رضایت در ارائه خدمات و تسهیل خدمات‌رسانی به مردم، موجب افزایش اعتماد مردم به پلیس که جوهره و اساس سرمایه اجتماعی است، می‌شود.
کلیدواژه فناوری اطلاعات ,مشتری‌مداری ,کلانتری ,مشتری ,پلیس.
آدرس دانشگاه علوم انتظامی امین, ایران, دانشگاه علوم انتظامی امین, ایران, دانشگاه علوم انتظامی امین, ایران, دانشگاه علوم انتظامی امین, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved