>
Fa   |   Ar   |   En
   سینتر مایکروویو سرامیک‌های Mgxal2(1-X)Ti(1+X)O5  
   
نویسنده لشکری شاداب ,عبادزاده تورج ,صلاحی اسماعیل
منبع نانو مواد - 1392 - دوره : 5 - شماره : 16 - صفحه:273 -278
چکیده    سرامیک‌های تیتانات آلومینیوم حاوی مقادیر مختلف اکسید منیزیم (صفر، 2، 5 و 7 درصد وزنی) از طریق سینترینگ واکنشی و با استفاده از گرمایش مایکروویو در محدوده دمایی °c 1400-1250 تهیه شد. اثر افزودنی اکسید منیزیم و دمای سینتر روی تشکیل فاز آنها مورد بررسی قرار گرفت. چگالی و تخلخل نمونه‌ها محاسبه و پایداری حرارتی این ترکیبات در دمای °c 1100 به مدت 50 و 100 ساعت برآورد شد. نتایج نشان داد که سینتر مایکروویو سبب تشکیل این ترکیبات در دماهای پایین‌تر از حد معمول شده و از طرف دیگر میزان افزودنی اکسید منیزیم نیز در پیشرفت انجام واکنش تاثیر بسزایی دارد. نتایج چگالی حاکی از آن است که ترکیب حاوی 7 درصد وزنی mgo بالاترین مقدار چگالی (95%) را در بین ترکیبات مختلف دارد. نمونه‌های تیتانات آلومینیوم خالص بعد از 50 ساعت عملیات حرارتی در دمای °c 1100 تجزیه شد، در حالیکه نمونه‌های حاوی mgo دارای پایداری بلند مدت حتی پس از گذشت 100 ساعت عملیات حرارتی بودند.
کلیدواژه تیتانات آلومینیوم ,محلول جامد ,مایکروویو ,سینتر واکنش ,Aluminium Titanate ,Solid Solution ,Microwave ,Reactin Sintering
آدرس پژوهشگاه مواد و انرژی, ایران, پژوهشگاه مواد و انرژی, ایران, پژوهشگاه مواد و انرژی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved