>
Fa   |   Ar   |   En
   سنتز پودر اکسید سریم و اکسید نیکل دوپ شده به طور همزمان در زیرکونیای پایدار شده با ایتریا توسط روش سل-ژل  
   
نویسنده ابوالقاسمی زهرا ,تمیزی‌فر مرتضی ,ارزانی کاوه ,نعمتی علی ,خانفکر ارسیا
منبع نانو مواد - 1392 - دوره : 5 - شماره : 13 - صفحه:29 -34
چکیده    این تحقیق با هدف بررسی ویژگی‌های سنتز پودر اکسید سریم و اکسید نیکل که به طور همزمان در زیرکونیای پایدار شده با ایتریا دوپ شدند، انجام گرفته است. روش انتخابی برای سنتز، سل-ژل پلیمری (پچینی) می‌باشد. این روش قابلیت تولید محصولاتی همگن با خلوص و اکتیویته بالا را دارد. برای تهیه پودر زیرکونیای پایدار شده با ایتریا (8 درصد مولی ایتریا) از تتراکلراید زیرکونیم و نیترات ایتریم به عنوان منبع تامین زیرکونیا و ایتریا، همچنین از نیترات سریم و نیترات نیکل به عنوان منبع تامین سریا و اکسید نیکل استفاده شد. نمونه‌های سنتز شده بعد از خشکایش در دمای °c 140 به مدت 24 ساعت، در دمای °c 900 به مدت 2 ساعت کلسینه شدند. ویژگی‌های پودر سنتز شده به کمک روش های dta/tg، xrd، sem و tem به ترتیب برای بررسی محدوده دمای تشکیل فاز، تشخیص فازهای موجود در آن و بررسی خواص ریزساختاری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آنالیز حرارتی محدوده دمایی تشکیل فاز بدست آمده از آنالیز xrd را تایید می‌کند. اندازه متوسط کریستالی فاز مورد نظر که توسط روش شرر محاسبه شد، nm 11 می‌باشد. بر اساس نتایج sem و tem مورفولوژی کروی گزارش شده است.
کلیدواژه سل-ژل ,زیرکونیای پایدار شده با ایتریا ,اکسید سریم ,اکسید نیکل ,Sol-Gel ,Yttria Stabilized Zirconia ,Cerium Oxide ,Nickel Oxide
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران, دانشگاه صنعتی شریف, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved