>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر غلظت نانوذارت اکسید روی بر خواص آبگریزی پلی‌پروپیلن  
   
نویسنده منافی صاحبعلی ,حاج علیزاده بردیا
منبع نانو مواد - 1392 - دوره : 5 - شماره : 13 - صفحه:45 -54
چکیده    در این پژوهش، پوشش ابرآبگریزی از پلی‌‌پروپیلن گرید (mfi 6) با نانوذرات اکسید روی به روش ریخته‌گری محلولی بر روی شیشه تولید شد و شرایط بهینه معرفی گردید. ریخته‌گری محلولی به عنوان روشی ساده و کم هزینه می‌باشد که برای تولید پوشش ابرآبگریز استفاده شد و تاثیر دو پارامتر غلظت نانوذرات اکسید روی و دمای خشک شدن بر خواص نهایی و عملکرد پوشش‌های ابرآبگریز بررسی گردید. مطالعه بر روی آبگریزی پوشش‌ها بر مبنای آزمون زاویه تماس (ca) نشان داد که رفتار ابرآبگریزی از خود به نمایش می‌گذارد و طبق مشاهدات دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی (sem) پوششی با سطحی زبر و آبگریز بدست آمد بطوریکه سطح هر چه زبرتر باشد زاویه تماس بالاتر ایجاد می‌شود اگر این مقدار به 150 تا 180 درجه برسد سطح ابرآبگریز خواهد شد. افزایش غلظت نانوذرات اکسید روی به پلی‌پروپیلن باعث ایجاد زبری بیشتر در سطح شد. زبری بوجود آمده در سطح دارای مقیاس نانو و میکرو بود که با افزایش بیش از اندازه نانوذرات اکسید روی از زبری پوشش کاسته شد و آبگریزی آن کاهش پیدا کرد که دلیل آن انباشتگی نانوذرات اکسید روی است.
کلیدواژه اکسید روی ,پلی‌پروپیلن ,ریخته‌گری محلولی ,پوشش‌های ابرآبگریز ,Zinc Oxide ,Polypropylene ,Casting ,Solution
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved