>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی مورفولوژی و اندازه نانوذرات سیلیس سنتز شده با اسیدهای مختلف و بهینه سازی شرایط سنتز در محیط با Ph کمتر از 2  
   
نویسنده الصاق اکبر ,طاهرنژاد مهدی
منبع نانو مواد - 1390 - دوره : 3 - شماره : 7 - صفحه:50 -57
چکیده    در این تحقیق، نانوساختارهای سیلیسی با استفاده از روش سل- ژل سنتز و شناسایی شدند. واکنش در حضور اسیدهای مختلف، انجام شد و مورفولوژی و اندازه ذرات مورد بررسی قرار گرفت. سپس ph محیط به شدت اسیدی شد و محیط به ph کمتر از 2 رسید و ساختارها مجددا سنتز شدند و مورفولوژی آنها مورد بررسی قرار گرفت. آنگاه به منظور بهینه سازی شرایط سنتز و بهبود مورفولوژی و اندازه ذرات، اصلاح کننده های ساختاری مانند نیترات لانتان 6 آبه به محیط اسیدی اضافه شد و سنتز و شناسایی تکرار شد. در این شرایط، مورفولوژی ذرات بهبود یافت و اندازه ذرات نیز کاهش قابل ملاحظه ای یافت.
کلیدواژه نانوساختارها ,سل- ژل ,مورفولوژی ,اصلاح کننده ساختاری
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, ایران, سازمان انرژی اتمی ایران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved