>
Fa   |   Ar   |   En
   تهیه و مشخصه‌یابی کامپوزیت تزریق‌پذیر ژلاتین/آلژینات/کندروئیتین سولفات/Β-Tcp/N-Cdha برای کاربردهای ترمیم استخوان  
   
نویسنده چمن‌سرا علیرضا ,بهنام‌قادر علی‌اصغر ,زمانیان علی
منبع نانو مواد - 1401 - دوره : 14 - شماره : 52 - صفحه:231 -244
چکیده    در این مطالعه، خمیرهای کامپوزیتی با مواد معدنی β-tcp و n-cdha و اجزای پلیمری ژلاتین، آلژینات و کندروئیتین سولفات آماده‌سازی و مشخصه‌یابی شدند. آزمون‌های تزریق‌پذیری، مقاومت به آبشویی و جریان‌یابی در دو حالت چرخشی و نوسانی بر روی نمونه‌ها انجام شد. نتایج آزمون جریان‌یابی نشان داد که نمونه‌ها دارای ویژگی‌های سیالات غیرنیوتنی، رقیق‌گردانی برش و تیکسوتروپی هستند. طیف ftir، نشان از تشکیل پیوندهای الکترواستاتیک میان coo−- و یون‌های ca در ترکیب خمیر داشت. زیست‌فعالی با تشکیل یک لایه نانوساختار هیدروکسی‌آپاتیتی بر روی نمونه پس از قرارگیری آن در محیط sbf به مدت 14 روز با تصاویر fesem و آزمون‌های xrd و ftir بررسی و تایید شد. پاسخ سلول‌های mg-63 در mtt، عدم سمیت و افزایش تکثیر سلولی را پس از 7 روز در حضور نمونه کامپوزیتی نشان داد (چگالی نوری 1.79). همچنین سطح فعالیت آنزیم alp نیز در همین مدت در حضور نمونه افزایش یافت (μg/min/mg protein 1.25). چسبندگی سلول‌های mg-63 بر سطح کامپوزیت نیز با تصاویر sem بررسی و تایید گردید. بر طبق نتایج بدست آمده، کندروئیتین سولفات، باعث بهبود درصد وزنی حمل فاز معدنی (1 تا 3%)، تزریق‌پذیری (1 تا 7%)، عملکرد مقاومت به آبشویی (1 تا 6% پس از یک ماه) و پاسخ سلولی به نمونه‌ها شده است. با در نظر گرفتن این ویژگی‌ها، بیومواد کامپوزیتی تهیه شده در این تحقیق، می‌تواند به عنوان یک ماده زیست‌فعال تزریق‌پذیر برای کاربردهای ترمیم استخوان در ناحیه نزدیک به بافت غضروفی و مهندسی بافت استخوان استفاده شود.
کلیدواژه بتاتری کلسیم فسفات، هیدروکسی‌آپاتیت کم کلسیم، ژلاتین، آلژینات و کندروئیتین سولفات
آدرس پژوهشگاه مواد و انرژی, پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته, گروه بیومواد, ایران, پژوهشگاه مواد و انرژی, پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته, گروه بیومواد, ایران, پژوهشگاه مواد و انرژی, پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته, گروه بیومواد, ایران
 
   preparation and characterization of gelatin/ alginate/ chondroitin sulfate/β-tcp/n-cdha injectable composite for bone repair applications  
   
Authors zamanian a. ,behnamghader a.a. ,chamansara a.r.
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved