>
Fa   |   Ar   |   En
   سنتز نانوپودر شیشه زیست‌فعال 45s5 با استفاده از روش سل-ژل و شکل‌دهی با استفاده از زینتر جرقه‌ای پلاسما  
   
نویسنده منافی صاحبعلی ,محسن‌پور تهرانی مهدی
منبع نانو مواد - 1399 - دوره : 12 - شماره : 44 - صفحه:251 -263
چکیده    در تحقیق حاضر، سنتز نانوپودر شیشه زیست‌فعال 45s5 از طریق روش سل-ژل و در محیط اسیدی انجام می‌شود. از تترا اتیل ارتوسیلیکات (tetraethylorthosilicate: teos) به عنوان مواد اولیه تامین سیلیس و از tep (three ethyl phosphate) به عنوان تامین ترکیبات فسفات پودر استفاده شد. سنتز بدون آب و با استفاده از حلال الکل خالص 99/99% انجام شد. پس از تهیه نانوپودر از ژل و خشک کردن آن، فرآیند عملیات حرارتی در دمای 500، 550 و °c 600 به مدت h 2 بر روی پودر انجام گرفت. بدین ترتیب پودر شیشه زیست‌فعال برای مرحله sps آماده شد. در تحقیق حاضر به دلیل محدودیت‌های تکنولوژیک (عدم امکان دسترسی به فشارهای بالا در دستگاه sps مورد استفاده) در مرحله شکل‌دهی با استفاده از دستگاه sps، نیروی حداکثر 20 تن انتخاب شد. از آزمون‌ پراش پرتو ایکس (xrd) و آزمون ft-ir برای بررسی ویژگی‌های ساختاری 45s5 ساخته شده، استفاده شده است. نتایج حاصل از انجام تحقیق نشان می‌دهد که انجام عملیات حرارتی در دمای حداکثر °c 550 با هدف افزایش حفظ ساختار آمورف محصول ایده‌آل‌ترین دما برای انجام عملیات حرارتی است. همچنین استفاده از قالب‌های مناسب در فرآیند sps با قابلیت تحمل فشار تا mpa 300 از الزامات انجام فرآیند می‌باشد.
کلیدواژه شیشه زیست‌فعال، 45s5 ,زینتر جرقه‌ای پلاسما(Sps)، Sbf
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود, دانشکده فنی و مهندسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود, دانشکده فنی و مهندسی, ایران
 
   bio-active glass synthesis by sol-gel process and using spark plasma sintering for forming process  
   
Authors mohsenpour-tehrani m. ,manafi s.a.
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved