>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش آب ایران   
سال:1392 - دوره:7 - شماره:13


  tick  آشکارسازی وابستگی‌های بین پارامترهای اقیانوسی- جوی و اقلیمی برای پایش خشکسالی با روش داده‌کاوی (مطالعه موردی: استان خوزستان) - صفحه:175-183

  tick  آنالیز حساسیت در رتبه‌بندی پروژه‌های سدسازی استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره - صفحه:59-67

  tick  ارزیابی هیدروگراف Scs و هیدروگراف واحد لحظه‌ای ژیومورفولوژی (Giuh) در حوضه آبخیز جونقان - صفحه:205-208

  tick  الگوریتم بهینه‌سازی جهش قورباغه در تخمین ضرایب مدل روندیابی سیلاب - صفحه:167-174

  tick  بررسی آزمایشگاهی اثر آبپایه بر خصوصیات پرش هیدرولیکی روی شیب معکوس - صفحه:89-96

  tick  بررسی آزمایشگاهی تاثیر عوامل هندسی و هیدرولیکی بر مشخصات آب‌شستگی اطراف گروه پایه‌های کج با فونداسیون - صفحه:139-148

  tick  بررسی آزمایشگاهی تنش برشی آستانه نهشته ‌شدن رسوبات رسی- سیلتی در غلظت‌های مختلف - صفحه:131-138

  tick  بررسی تاثیر زاویه جام بر ابعاد آب‌شستگی در پایین‌دست پرتاب کننده جامی مستغرق - صفحه:185-195

  tick  بررسی تغییرات چند شاخص اقلیمی در خروجی مدل گردش جهانی Ncccsm مطالعه موردی: کرمانشاه (ایران) - صفحه:41-49

  tick  بررسی و تحلیل لایه‌های آبدار در دشت ورزنه - صفحه:157-166

  tick  تاثیر تغییر غلظت کربن فعال بر زمان تعادل و کارآیی حذف فلز نیکل از محیط آبی - صفحه:215-217

  tick  تحلیل ریسک و عدم قطعیت شکست سد خاکی (مطالعه موردی: سد درودزن در استان فارس) - صفحه:31-40

  tick  تحلیل عدم قطعیت و تولید آماری الگوی رگبار در حوضه سیمره - صفحه:97-108

  tick  تخمین بهره‌وری آب کشاورزی در دشت قزوین با استفاده از تصاویر Modis و Avhrr و داده‌ لایسی‌متر - صفحه:1-10

  tick  تعیین ضریب دبی در مدل ترکیبی سرریز نیم‌دایره‌ای و دریچه کشویی در کانال ‌دایره‌ای - صفحه:149-155

  tick  تغییرات درجه میان‌بری و شکل پیچانرود در قسمتی از رودخانه کارون با استفاده از فناوری سنجش از دور - صفحه:79-87

  tick  توزیع و تحویل بهینه آب در کانال Amx از شبکه آبیاری ورامین با استفاده از الگوریتم سیستم جامعه مورچگان - صفحه:51-58

  tick  جذب عناصر سنگین سرب، نیکل و کادمیوم با رزین کاتیونی آمبرلیت Ir120 - صفحه:197-204

  tick  راهبردهای تخصیص بهینه آب آبیاری و زمین‌های پایاب شبکه آبیاری نکوآباد در شرایط - صفحه:109-119

  tick  شبیه‌سازی هیدرودینامیک جریان و پارامترهای کیفی در سیستم رودخانه کرخه با استفاده از مدل Faster - صفحه:121-129

  tick  مدل‌سازی دو بعدی جریان ناشی از شکست سد با روش ضمنی شبه‌لاگرانژی - صفحه:21-30

  tick  مقایسه تغییرات درون و میان رگباری رواناب و رسوب در پلات‌های مستقر در کاربری‌های مرتع و جنگل احیا شده - صفحه:11-19

  tick  ناحیه‌بندی بارشی استان کردستان با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره - صفحه:209-213

  tick  پیش‌بینی مصرف آب شهر تهران با به کارگیری الگوهای فصلی سری زمانی - صفحه:69-77
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved