>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر پوسته گندم و خاک اره بر برخی از خواص فیزیکی و شیمیایی آب‌های شور  
   
نویسنده پورواعظی روکرد رضا ,قربانی بهزاد ,نوری امامزاده‌یی محمدرضا ,میرزایی سید محمدجواد
منبع پژوهش آب ايران - 1392 - دوره : 7 - شماره : 12 - صفحه:193 -201
چکیده    کمبود آب با کیفیت مناسب برای مصارف بخش‌های مختلف از جمله شرب، آبیاری و صنعت یکی از مهم‌ترین مشکلات در مناطق خشک و نیمه‌خشک است که وسعتی حدود یک سوم جهان را دارند. در مناطقی که آب شیرین کمیاب است، نیاز فزاینده‌ای برای استفاده از آب با کیفیت پایین وجود دارد. در این راستا تلاش‌های زیادی توسط محققان برای کاهش شوری و افزایش کیفیت آب‌های نامتعارف همچون آب‌های شور و لب‌شور انجام شده است، ولی تاکنون راه حل قطعی، جامع و ارزان ارایه نشده است. هدف از این تحقیق استفاده از برخی جاذب‌های آلی ارزان مثل پوسته گندم و خاک اره برای کاهش میزان یون‌های کلسیم، منیزیم، سدیم و کلر موجود در آب آبیاری است. در این پژوهش از سه تیمار فیلتر شنی (شاهد)، فیلتر مخلوط شن و خاک اره و فیلتر مخلوط شن و پوسته گندم استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که فیلتر شنی به تنهایی تاثیر زیادی در جذب یون‌های آب شور مثل (cl -1، na+1، ca+2 وmg+2 ) ندارد، ولی کاربرد پوسته گندم و خاک اره در فیلتر شنی برخی از املاح آب را کاهش می‌دهد. مثلاً فیلتر حاوی پوسته گندم باعث کاهش 30 درصدی کلر، 14 درصدی کلسیم و 22 درصدی منیزیم و 5/5 درصدی سدیم شد، ولی درصد پتاسیم را افزایش داد. فیلتر حاوی خاک اره نیز باعث کاهش 44/13 درصدی کلر، 7/23 درصدی کلسیم و 7/11 درصدی منیزیم شد، ولی سدیم و پتاسیم را افزایش داد. علاوه بر آن جاذب‌های آلی بالا موجب کاهش سختی آب شدند. سختی آب در فیلتر خاک اره 3/16 درصد و در فیلتر پوسته گندم به میزان 27/19 درصد کم شد. در مجموع جاذب‌های بالا تاثیر زیادی بر کاهش شوری آب نداشتند، ولی سختی و کدورت آب را کاهش دادند.
کلیدواژه پوسته گندم ,خاک اره ,سختی ,فیلتر شنی ,کلر ,کلسیم ,منیزیم.
آدرس دانشگاه شهرکرد, ایران, دانشگاه شهرکرد, ایران, دانشگاه شهرکرد, ایران, دانشگاه شهرکرد, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved