>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی کارایی فیلترهای کانساری و کربن فعال لیمو با حفره‌های نانو مقیاس در حذف یون‌های نیترات و کادمیم از پساب‌ کشاورزی  
   
نویسنده اسماعیلیان آناهیتا ,غفوریان حسین ,مهدوی علی ,لیاقت عبدالمجید
منبع پژوهش آب ايران - 1392 - دوره : 7 - شماره : 12 - صفحه:53 -62
چکیده    یافتن را‌هکاری برای حذف مواد آلاینده از پساب کشاورزی می‌تواند نقش مهمی در استفاده مجدد از این پساب‌ها در عملیات کشاورزی و کاهش هزینه‌ها داشته باشد. پس در این تحقیق از جاذب‌های ارزان قیمت با کارایی بالا مانند کربن فعال تهیه شده از چوب درخت لیمو با حفرات نانو (nm2-1/0) و زیولیت طبیعی کلینوپتیولایت به ترتیب برای حذف کادمیم و نیترات استفاده شد. نتایج نشان داد که افزایش میزان جاذب موجب افزایش درصد حذف تا 7/97 درصد برای کربن فعال و 5/76 درصد برای زیولیت می‌شود. اما از طرف دیگر با افزایش میزان جاذب ابتدا میزان جذب در واحد جرم افزایش و سپس کاهش می‌یابد که این نقطه ماکزیمم، نقطه حداکثر پتانسیل نامیده شد. محل این نقطه به نوع جاذب و آلاینده بستگی دارد. به علاوه نتایج نشان داد که افزایش غلظت آلاینده سبب کاهش درصد حذف برای کادمیم و نیترات به ترتیب تا 2/24 و 11 درصد می‌شود. همچنین از آنجایی که پارامترهای مختلف ایزوترم‌ها تابعی از غلظت اولیه محلول یا غلظت جاذب است، پس بر حسب داده‌های موجود روابطی ارایه شد، که مستقل از این عوامل است. به‌ علاوه برای ساده سازی در طراحی سیستم‌های تصفیه روابطی برای برآورد درصد حذف برحسب نسبت غلظت اولیه به غلظت جاذب ارایه شد.
کلیدواژه تصفیه پساب ,حذف ,زیولیت اصلاح شده (Smz ,کادمیم ,نانو جاذب ,نیترات
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, ایران, دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره), ایران, دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی al.mahdavi@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved