>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی نقش جهت باد و جهت شیب در مکان‌یابی سایت‌های پرواز تفریحی مطالعه موردی؛ استان اصفهان  
   
نویسنده گندمکار امیر ,قاسمی نوشین
منبع جغرافيا و مطالعات محيطي - 1392 - دوره : 2 - شماره : 1 - صفحه:31 -40
چکیده    به منظور مکان یابی سایت پروازهای تفریحی برای پاراگلایدر عوامل متعددی باید مورد بررسی قرار گیرد. باد، حجم وسیعی از مطالب را در مورد طبیعت آسمان به ما می گوید؛ همچنین مشخص نمودن جهت شیب در بسیاری از برنامه ریزی ها به خصوص پروژه-های مکان یابی اهمیت بسزایی دارد. تشخیص بادهای رو به شیب بالا برای خلبان های پاراگلایدر و وسایل پرنده نظیر آن دارای اهمیت است. هدف این پژوهش بررسی وزش باد غالب در خلاف جهت شیب زمین برای مکان یابی سایت های پرواز تفریحی در محدوده مطالعاتی استان اصفهان است. بدین منظور لایه توپوگرافی استان اصفهان و داده اولیه ی جهت باد غالب از 20 ایستگاه سینوپتیک در دوره ی آماری بیست ساله (1995-2005) درنظر گرفته شد. با استفاده از ابزارهای محیط نرم افزارهای gis وsurfer با ایجاد دو لایه جهت باد غالب و جهت شیب زمین پهنه-های دارای شرایط مناسب وزش باد بر خلاف شیب، برای احداث سایت پروازهای تفریحی به صورت نقشه در محدوده مطالعات موردی- استان اصفهان شناسایی شدند. در سطح استان اصفهان با توجه به جهت باد غالب (غرب و شمال شرق) چهار جهت شیب زمین (شمال، شمال شرق، شمال غرب و غرب) مناسب درنظر گرفته شده است. بدین ترتیب مساحت پهنه های مناسب برای سایت پروازی80459.48702کیلومترمربع، در حدود 51.99% از مساحت کل استان اصفهان محاسبه شد. نتایج این پژوهش می تواند طی پروژه های دیگر در سطح محلی و منطقه ای مورد ارزیابی دقیق‌تر قرار گیرند.
کلیدواژه جهت باد ,جهت شیب زمین ,مکان‌یابی ,سایت پروازی ,اصفهان
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, کارشناس ارشد جغرافیا- برنامه ریزی توریسم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved