>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی توزیع زمانی - مکانی عمق اپتیکی ذرات معلق هوا(Aod) بر استان خوزستان با استفاده از تکنیک سنجش از دور(R.S)  
   
نویسنده مشکی زاده پروانه ,اورک ندا ,مرشدی جعفر
منبع جغرافيا و مطالعات محيطي - 1395 - دوره : 5 - شماره : 17 - صفحه:69 -78
چکیده    مطالعه گرد و غبار بیابان رسوب‌گذاری از جمله موضوعاتی است که اهمیتی در پژوهش‌های مربوط به زیست محیطی جهانی می‌باشد؛ به همین دلیل باعث شده است که توزیع گردو غبارها برای گردوغبارهای با تغییر پذیری زمانی و مکانی شدید، به طور منظم مورد پایش قرار گیرد. در این پژوهش به مقایسه و بررسی روش‌های مختلف بارزسازی ذرات طوفان گرد و غبار موثر بر استان خوزستان پرداخته شده است.به دلیل ویژگی‌های خاص تصاویر سنجنده مودیس در شناسایی و منشایابی طوفان‌های گرد وغبار از این تصاویر در این مطالعه استفاده گردید. ابتدا داده‌های ماهواره‌ای یا تصاویر ماهواره‌ای تهیه شد. تصاویر ماهواره‌ای مورد استفاده تصاویر سنجنده مودیس می‌باشد. به منظور شناسایی منشا دقیق گرد وغبار بایستی تصاویر مربوط به چند روز قبل و چند روز پس از مشاهده طوفان گرد و غبار تهیه گردید.. نقشه‌های گرفته شده از ماهواره آکو و ترا نشان دادند که تغییرات مکانی aod از روند خاصی پیروی می‌کند و بر این اساس تغییرات ذرات معلق هوا در شهرستان‌های غربی خوزستان بیشتر می‌باشد. بر اساس نتایج این مطالعه بیشترین و کمترین میانگین شاخص aod تقریبا در همه شهرستان‌ها به ترتیب در فصول تابستان و پائیز مشاهده شده است. اهواز در طی دوره زمانی مذکور میانگین بالای عمق اپتیکی ذرات معلق هوا (0.22±0.78) را تجربه کرده است. نقشه‌های توزیع aod در هر چهار فصل در سال 2013 نشان دادند که با پیشروی از شهرستان‌های شمال شرقی به سمت جنوب غربی، مقدار aod افزایش می‌یابد. همچنین باپیشروی به سمت مرکز استان مقدار شاخص aod در هر چهار فصل کاهش می‌یابد.
کلیدواژه سنجش از دور، گرد و غبار، سنجنده مودیس، Aod
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اهواز, گروه مهندسی منابع طبیعی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اهواز, گروه مهندسی منابع طبیعی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اهواز, گروه مهندسی منابع طبیعی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved