>
Fa   |   Ar   |   En
   مکانیابی ایستگاه های راهنمای گردشگری در شهر اصفهان با استفاده از معیار کالبدی  
   
نویسنده قزوینی زاده الهه ,گندمکار امیر
منبع جغرافيا و مطالعات محيطي - 1398 - دوره : 8 - شماره : 31 - صفحه:33 -42
چکیده    توسعه گردشگری در قرن حاضر، با پیشرفت فن‌آوری‌های نوین و افزایش نیازهای گردشگران موجب شده‌ تا در بخش‌های مختلف تجارت گردشگری روش‌های متفاوتی برای رفع نیازهای اساسی گردشگران خصوصا دریافت اطلاعات ایجادگردد. الگوهای نوین بر مدار توسعه و اطلاع رسانی، به ارائه اطلاعات و بهره گیری از تنوع مکانی فضایی استوار هستند. ایستگاه‌های راهنمای گردشگری، با قابلیت ارائه اطلاعات، ارتقا، تعامل، تراکنش و روابط هوشمند با کاربران، اطلاعات مفیدی را در اختیار گردشگران قرار می‌دهد. در این پژوهش توزیع فضایی مکانی محل استقرار این ایستگاه‌ها را با تاکید بر معیار دسترسی شناسایی کرده و چگونگی بهینه گزینی آن را مورد بررسی و آزمون قرار داده است. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی تحلیلی است. داده‌های مورد استفاده از طریق مطالعات میدانی و ابزار پرسشنامه بدست آمده است. در ادامه با استفاده از تکنیک ahp و بهره گیری از محیط gis تحلیل‌ها نشان داد شمال شرق و بخش هایی در مرکز شهر اصفهان دارای وضعیت بسیارمناسب جهت احداث ایستگاه های راهنمای گردشگری که این بخش ها بیشتر در اطراف میدان های قدس، شهدا، لاله، احمد آباد و قائمیه میباشد و مرکز و شرق شهر اصفهان یعنی اطراف میدان آزادی، میدان سهروردی، میدان خواجو دارای وضعیت مناسب میباشد و شمال و شمال غرب شهر اصفهان یعنی اطراف میدان استقلال و جنوب و جنوب غرب شهر اصفهان دارای وضعیت بسیار نامناسب جهت احداث ایستگاه های راهنمای گردشگری میباشد.
کلیدواژه تحلیل سلسله مراتبی، شهراصفهان، مکانیابی، ایستگاه راهنمای گردشگر، معیار کالبدی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد, مرکز تحقیقات گردشگری, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد, مرکز تحقیقات گردشگری, ایران
پست الکترونیکی aagandomkar@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved